V těchto dnech sjedete exitem na D7 u Buštěhradu pouze ve směru od Prahy a do Prahy. Ve směru od Slaného nikoli. Vyznačeny jsou náhradní trasy. V následujících týdnech se směry otočí.

Část oprav by měla být dokončena v roce 2022 po zimní technologické přestávce. Oprava povrchu a odvodnění se bude týkat dvoukilometrového úseku silnice I/61 u Lidic a mimoúrovňové křižovatky u exitu 7 dálnice D7.

„V posledním desetiletí nebyla kromě běžné letní a zimní údržby oprava uvedených částí komunikace provedena a na silnici se tak vyskytují závady, které mají charakter například divokých, podélných nebo příčných a rozvětvené prasklin, děr a vyjetých kolejí. V návaznosti na diagnostický průzkum vozovky dojde k odfrézování stávající asfaltových vrstev, případné sanaci poruch konstrukčních nestmelených vrstev, a následné pokládce nových asfaltových vrstev," sdělil mluvčí ŘSD, Martin Buček.

Řidiči, pozor! Opravy silnice u Kladna omezí i nájezd na dálnici D7.Řidiči, pozor! Opravy silnice u Kladna omezí i nájezd na dálnici D7.Zdroj: ŘSD

Provedeno bude dále i seříznutí nezpevněných krajnic a jejich dosypání asfaltovým recyklátem. Příkopy pro budou pročištěny a stejně tak dělníci vyčistí i všechny trubní propustky. "Podél silnice budou odstraněna některá ocelová svodidla a nahradí je nová. Přibude i nové dopravní značení. S ohledem na intenzitu provozu budou upravena problematická místa přechodů pro chodce za účelem zvýšení jejich bezpečnosti,“ popsal mluvčí ŘSD Martin Buček.

Jako první bude uzavřena část sjezdu z D7 od Slaného směrem do Kladna, úsek bude průjezdný pouze ve směru do Kladna. Objízdné trasy povedou přes D7 exit 9 Bouchalka nebo přes D6 exit 12 Unhošť. Od 1. listopadu bude posléze uzavřen nájezd na D7 ve směru na Prahu.