Chodci budou moci nadále procházet přístup do obchodů nebude omezen. Oprava se týká pouze silnice.

Druhá etapa rekonstrukce proběhne 4. až 15. září v navazujícím úseku od křižovatky Třebízského a Brožovského kolem sokolovny až po železniční přejezd. Ulice bude uzavřena částečně a provoz řízen semafory.