Stejně jako předešlé publikace, je ta aktuální dokumentem doby a výpovědí o tom, jaký byl a je život na Slánsku a Kladensku, a jak významnou stopu zanechali v historii někteří obyvatelé regionu.

Při setkání si mohli návštěvníci vyslechnout zajímavosti o prvním padlém Slaňákovi za 2. světové války, připomenout si 150. výročí založení Sokola ve Slaném a seznámit se se zápisky pro hlášení místního rozhlasu v květnových dnech roku 1945.

Zleva na snímku: odpovědná redaktorka Ludmila Ženková, Irena Veverková archivářka a historička Státního okresního archivu Kladno, sazba a realizace Josef Ženka, redaktor Libor Dobner, odborná pracovnice slánského muzea Petra Hložková, ředitel slánského muzea Jan Čečrdle, redaktor a pedagog Zdeněk Víšek.