Vzájemné poznávání lidí, kteří se mnohdy neviděli již dlouhá léta, bylo dojemné, ale i veselé. Hlavně ale byla legrace a příjemná pohoda. Dobrých rodáků je v Řisutech tolik, že se musejí scházet po etapách. Setkání další skupiny se uskuteční v srpnu.