Vyrovnaný rozpočet města ve výši přibližně 1,8 miliardy korun na straně příjmů i výdajů předloží 20. ledna zastupitelům ke schválení vedení kladenské radnice. Vzhledem k plánovaným investicím z dotací EU je návrh letošního rozpočtu oproti loňskému o téměř 300 milionů korun vyšší.

Město v minulých měsících uspělo v žádostech o finanční příspěvky z unijních strukturálních fondů. „V době hospodářské krize, která následuje či bude následovat po krizi finanční, nepovažujeme za vhodné peníze projíst, ale investovat tak, aby znamenaly v budoucnu další snížení finanční zátěže města,“ uvedl primátor Dan Jiránek. Zároveň připomenul, že Kladno již v minulosti investovalo značné finanční prostředky například do energetických úspor.

Investice města se letos oproti loňsku zhruba zdvojnásobí. „To bude mít rovněž nemalý pozitivní vliv na zaměstnanost a celkovou ekonomickou situaci v době hospodářské krize,“ sdělil primátor. „Je důležité, aby stavební firmy a další navazující společnosti měly dostatek zakázek,“ doplnil náměstek primátora Miroslav Bernášek.

Vzhledem k tomu, že i projekty, na něž jsou evropské peníze již schváleny, jako kanalizace ve Švermově, výstavba a rekonstrukce dětských hřišť, rozvoj hřbitovů, zeleně a další, musí město nejdříve financovat z vlastních zdrojů, zvažuje vedení radnice možnost využít překlenovacího úvěru. Tím by nebylo nutno omezovat projekty plánované městem z vlastních zdrojů mimo evropské fondy. „Předpokládáme, že v první polovině letošního roku sníží Česká národní banka úrokové sazby na půldruhého procenta a možná i pod tuto hladinu. V takovém případě by se nám naskytla optimální příležitost pro vyhlášení výběrového řízení na překlenovací úvěr,“ řekl náměstek Bernášek.

Banky podle primátora považují Kladno za bonitního klienta. Město sice nyní peněžním ústavům dluží přibližně 300 milionů korun, ale po splacení zbývajících obligací v hodnotě 50 milionů korun za výstavbu sídliště na Ostrovci budou roční splátky klesat k 29 milionům a postupně až k 10 milionům v roce 2017. To jsou v celkovém objemu rozpočtu téměř zanedbatelné částky. Přitom ještě v roce 2004 město ročně splácelo kolem 200 milionů korun.
Rozpočet počítá rovněž se zvýšením provozních nákladů. „Zejména se hodláme zaměřit na zvýšení pořádku na území města, na jehož úroveň si obyvatelé často stěžují. V této souvislosti počítáme se vznikem nového pracovního místa pro zaměstnance, který bude zodpovědný za vytvoření systému a následnou kontrolu svozů odpadu a celkové péče o pořádek,“ dodal Jiránek.