Samotné návrší nedaleko obce Zákolany lze vnímat jako symbol české státnosti. Už v polovině 9. století si tu Přemyslovci vybudovali své hradiště Budeč, které se stalo centrem jejich území ve středu Čech. Následně zde v roce 895 nechal kníže Spytihněv I. postavit rotundu svatého Petra (ve 12. století byla přistavena románská věž a právě tehdy zřejmě došlo k rozšíření zasvěcení také o svatého Pavla).

Podle svatováclavských legend se zde měl učit číst, psát a latinu kníže Václav. Sem ho měl údajně poslat jeho otec Vratislav I., a to z důvodu, aby se mohl aktivně zúčastnit mší. Podle dalších legend se svatý Václav pohyboval také po okolí. Jsou zde po něm pojmenována i některá místa v okolí, jako Lože svatého Václava. Na kamení daleko od rotundy měl patron českých zemí odpočívat, když byl unavený z učení.

„Musím zmínit dva nejdůležitější body týkající se Budče. Prvním je stáří kostela, protože se jedná o nejstarší stojící stavbu v naší republice. Na našem území sice byly i starší kostely, než je ten v Budči, jenže ty už byly zbořeny. Budečský kostel je přes tisíc sto let starý, postaven byl po roce 895,“ řekl průvodce Lukáš Krinke ze Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně, které zajišťuje prohlídky. „Tím druhým je pak spojitost místa s legendami o svatém Václavovi. Ty vypráví o výchově budoucího knížete Václava právě na Budči, prý se tu učil číst a psát latinsky od místního kněze Učena,“ dodal Krinke.

Odborníci mají s legendou problém a vyvrací ji. Podle nich totiž raně středověké školy fungovaly pouze při biskupských kostelích, což Budeč nebyla.

POZITIVNÍ ENERGIE

Stejně jako je řada jiných staveb, kostelů a dalších míst opředena tajemstvími, jinak tomu není ani u hradiště Budeč. Ačkoliv se nachází poměrně blízko u Prahy, vládne zde opravdové ticho, navíc je tu velmi silná pozitivní energie. Ta utváří kolem objektu jakási kola. Při pohledu z ptačí perspektivy pak kola připomínají srdce. Koneckonců kola mají ve svých názvech také obce v okolí Zákolany a Koleč. Citlivější lidé by se sem měli vydat. Díky silné pozitivní energii by zde měli pocítit úlevy od starostí a problémů a jejich duše pocítí klid.

Ilustrační foto
Medu je málo, včelaři zvyšují jeho cenu
Kateřina Kašparová a Ondřej Velička.
Z toho padá čelist. Kašparová s Veličkou zvládli za 24 hodin přes 400 kilometrů!

RARITA: DVA KOSTELY

Budeč se ale nepyšní pouze legendami a tajemným prostředím. Pochlubit se může i jednou raritou. Ti, kteří ji navštíví, si vedle rotundy jistě všimnou položených kamenů, jež připomínají základy stavby. Jedná se o rekonstrukci základů kostela Narození Panny Marie. Ten byl postaven v polovině 10. století. V roce 1786 byl kostel zrušen a následně zbourán. Jedná se o unikátní věc, protože vždy na kopci stával pouze jeden kostel.

Dům v Helsinské ulici v Kladně, kde se vše odehrálo.
Záhadná smrt policisty v Kladně. Nejspíše spáchal sebevraždu
Pláž v Hurghadě
Češka napadená v Egyptě je v kritickém stavu a není schopna převozu

SLAVNOSTI

V minulém století se stala Budeč oblíbeným poutním místem, kde si lidé dodnes připomínají odkaz svatého Václava. Poutě se tu konají vždy koncem června k svátku patronů rotundy svatého Petra a Pavla. Koncem září se tu koná Národní svatováclavská pouť. Letos se uskuteční v sobotu 30. září od 10.30 hodin.

Pověst Budče jako údajného centra vzdělanosti inspirovala ve čtyřicátých letech devatenáctého století pedagoga Karla Slavoje Amerlinga k založení české průmyslové školy, nazvané Budeč, na Novém Městě nad Nuselským údolím v Praze. Tento ambiciózní projekt však záhy ztroskotal pro nedostatek peněz, budovy byly využity pro vysokoškolské koleje a menzu. Amerlingova propagace Budče se odrazila také v názvech řady dobových učitelských spolků, pojmenovaných právě Budeč.