Vodojem byl podle projektu M. Bartáka postaven v roce 1963 Vodními stavbami Praha. Jedním z důvodů stavby byl rozvod vody do věžových domů, protože starý vodojem by rozvod vody do třináctipatrových věžáků zkrátka technicky nezvládl.

Druhým důvodem byla i kapacita starého vodojemu, která by celému sídlišti rozhodně nestačila. Vodojem, jehož železobetonová konstrukce měří jednapadesát metrů, funguje dosud, přičemž stále zásobuje kladenskou čtvrt Rozdělov a jedinečné věžáky vodou.

Naposledy byl vodojem, který aktuálně provozuje společnost Středočeské vodárny, rekonstruován v roce 2015.

Zajímavostí je také povídačka, která se kolem vodojemu traduje. Týká se rampy, pomocí níž se lze dostat až na vrchol stavby. Povídačka praví, že rampa byla místo schodů zbudována proto, aby mohli údržbáři jezdit nahoru na motocyklu.