Samice lemura vari byla neobvykle klidná a držela se na jedné z horních polic své vnitřní ubikace. Hned bylo jasné, že došlo k očekávanému porodu. „Celé dva dny se ale od mláďat nehnula a velmi úzkostlivě si malé novorozence střežila. Z krátkých pozorování jsme tušili, že mláďat bude víc než jedno. V hustém kožichu samice se ale maličká mláďata snadno schovají. Nechtěli jsme samici příliš rušit a čekali na moment, kdy své hnízdo na chvíli opustí při krmení. Až potom jsme zjistili, že mláďata nejsou dvě, ale rovnou tři!“ uvedla hlavní chovatelka Jitka Jonáková. Lemuři vari, na rozdíl od jiných druhů lemurů svá mláďata totiž nenosí těle, ale odkládají je do hnízd.

Odchov se v Zájezdu podařil po roční pauze, kdy byl chovný pár rozdělen. Samice s mláďaty je v současnosti v chovném zázemí zoo, ale brzy jim bude umožněn přístup do venkovní expozice, kde je budou moci návštěvníci pozorovat.

Odchovy lemurů se v Zooparku Zájezd daří pravidelně. „V loňském roce jsme zde slavili úspěch u čtyř druhů z celkem pěti chovaných. Jednalo se o lemury hnědé, kata, vari a tmavé. V letošním roce se podařilo odchovat mládě lemura hnědého,“ dodal Daniel Koleška, vedoucí vzdělávání a výzkumu Zooparku Zájezd.