Ta má dvacet lůžek akutní péče v odděleních chirurgie a ortopedie. Pacienti zde nyní podstupují zákroky, jako například laparoskopické operace žlučníku, slepého střeva, břišních kýl nebo křečových žil, opearce prsu, ale také ortopedické operace náhrady kolenních a kyčelních kloubů či artroskopické operace velkých kloubů.

Jak v rozhovoru pro Českou televizi uvedl primář chirurgie P-P Kliniky Tomáš Hudec, rozhodnutí pojišťoven znamená do budoucna pro pacienty velkou nejistotu.

Jednatel P-P Kliniky Přemysl Zdeněk Kladenskému deníku včera řekl, že žádné oficiální rozhodnutí ze strany pojišťoven zařízení dosud neobdrželo. „Jsme připraveni k určité redukci, ale ne k úplnému zrušení lůžek akutní péče," konstatoval.

Podle jeho slov se P-P Klinika chystá na kolotoč jednání poté, co jí bude předložena pojišťovnami nová smlouva.

„Pacientům nabízíme léčebný program, který je kvalitní a z jejich strany žádaný," uvedl Zdeněk.

Rozhodnutí pojišťoven by znamenalo, že P-P Klinika bude moci provozovat pouze takzvanou jednodenní chirurgii. To znamená, že jeden den pacient podstoupí zákrok a druhý den je propuštěn domů.

„V podstatě je to tak, že delší hospitalizaci pacienta by nám už pojišťovny neproplácely. U některých námi nyní nabízených chirurgických a ortopedických zákroků je ale jednodenní chirurgie nemožná," dodal Zdeněk.

Oficiální stanovisko vedení P-P Kliniky Kladno k chystané redukci akutních lůžek

Jednatel Přemysl Zdeněk včera odpoledne médiím zaslal oficiální vyjádření k celé situaci. V něm je uvedeno:

P-P Klinika Kladno má celkem dvacet lůžek využívaných pro chirurgickou a ortopedickou operativu. Zvláštní pozornost zasluhuje operativa prsu, která navazuje na činnost akreditovaného screeningového Centra pod vedením primářky Reginy Kutilové.
O tlaku VZP na redukci akutních lůžek samozřejmě víme a jsme proto připraveni jednat o jejich redukci i nové podobě smlouvy .
Věřím tedy, že v nejbližší době dojde ke slíbenému jednání s jednotlivými zdravotními pojišťovnami s cílem nalézt kompromisní řešení přijatelné pro obě strany. Naše oddělení je plně vytížené , zájem pacientů značný a některé výkony nelze jednoduše přesunout do takzvané jednodenní péče. Vzhledem k tomu, že žádné oficiální informace nemáme k dispozici, nechceme dělat předčasné závěry.