„Povolenky k rybolovu jsou již v prodeji. Chystáme i další vylepšení. Letos provedeme úpravu cest po obvodu rybníka a vyčistíme okolí bezpečnostního přelivu. Do začátku prázdnin chystáme podle potřeb další zarybnění,“ informoval kladenský primátor Milan Volf.

Je třeba povolenka

Prodej povolenek pro sportovní rybolov spravuje Odbor životního prostředí kladenského magistrátu. „Povolenku vystavíme na počkání, abychom zachovali určitý komfort rybářů. Zájemci musejí počítat s tím, že jich můžeme vydat jen omezené množství, konkrétně pět desítek. Na celý rok stojí povolenka 2 000 korun, týdenní 1000 korun a jednodenní 500 korun. Kolik ryb si můžete odnést domů a jak se v revíru chovat, určuje rybářský řád.

Kromě jiných pravidel například platí, že si dospělý může s sebou vzít dítě do 15 let věku,“ uvedl vedoucí odboru Radovan Víta. Na dodržování řádu a kontrolu technického stavu rybníka bude dohlížet porybný.

Kácení suchých stromů

V lesním porostu bylo v uplynulém roce nutné vykácet stromy napadené lýkožroutem a další dřeviny, na jejichž zdravotním stavu se podepsalo dlouhé sucho. To potvrdil Kladenskému deníku i přítomný revírník, který si postěžoval zejména na nekázeň občanů, kteří výstrahy při těžbě mnohdy ignorovali.

„V současné chvíli v Bažantnici netěžíme, ale probíhají úpravy a úklid. Na podzim jsme některé plochy zalesnili a pokračovat budeme i letos . Zasadili jsme směsi listnáčů, do mokřin přijdou olše a dále sázíme i buky. Částečně také rozoráváme terén, aby mohla začít přirozená obnova lesa,“ dodal revírník.

Skokan se vrací

Město Kladno před několika lety obnovilo i přírodní biotopy v okolí rybníka Bažantnice. Nařízená těžba je však zasáhla. „Po vyčištění okolí koryt dvou potoků od pozůstatků těžby počítáme s obnovou drobných tůněk, aby se v nich opět mohli zabydlet různí živočichové, které pak mohou návštěvníci lesa s patřičnou ohleduplností pozorovat,“ říká Radovan Víta.

„Už nyní se například v mělkých přehrádkách vyhloubených v nivě potoka těsně nad rybníkem rozmnožuje skokan hnědý. „Stavy dříve velmi běžného druhu se v posledních letech rychle snižují, o to vzácnější je možnost skokany v blízkosti Kladna pozorovat. Prosychání lesa vedlo k výraznému zvýšení počtu hnízdících párů strakapouda velkého, jehož dutiny následně využívá řada dalších druhů ptáků. Obsazeny byly téměř všechny ptačí budky pro drobné pěvce. Nejhojnějším druhem je sýkora modřinka. To vše je při procházkách lesem k vidění,“ uzavřel Radovan Víta.