„Vzhledem k tomu, že Slánsko se nachází ve srážkovém stínu Krušných hor, byla v této oblasti vždy nouze o vodu. Soukromé osobě, která projevila o vybudování rybníka v Otrubech zájem, nabídneme ve výběrovém řízení pozemek za sníženou cenu ve výši pětasedmdesát tisíc k orun.
Přirozeně se ale do nabídky může zatím přihlásit i další zájemce,“ uvedl starosta Slaného Ivo Rubík.


„Podmínka celé akce je, že rybník nesmí být oplocen a musí být hotov do pěti let od uzavření smlouvy, vzhledem k životnímu prostředí, aby ho mohla využívat k osvěžení i lesní zvěř.


Vybudován bude v místě původního, který byl za hřištěm ještě před půlstoletím a napájen přítoky Byseňského a Lotoušského potoka,“ uvedl místostarosta Slaného a zároveň obyvatel Otrub Pavel Bartoníček. Jestliže budou do místa nasazeny ryby, uvítají to zejména sportovní rybáři.