Kvůli letošnímu zoufalému nedostatku vody v celém regionu trpí také ryby, které v poloprázdných rybnících doplácejí na kyslíkový deficit. Mnoho nich tak uhyne. Aby k tomuto jevu docházelo co nejméně, mají rybářští hospodáři plné ruce práce.
„Náš spolek se stará celkem o dvacet rybníků, z nichž sedm je chovných. Pro nás to znamená, že je musíme s kompresory a čerpadly provzdušňovat pravidelně. Obzvláště nyní, v době bouřek, je znát, že se ryby začnou dusit. Je to hodně práce navíc, ale díky tomu zaznamenáváme minimální úhyn,“ uvedl hospodář rybářského spolku ve Smečně Zdeněk Stuchl.

Protože této kdysi nevelké organizaci v posledních letech výrazně vzrostla členská základna, mohou se nyní mladí i starší rybáři společně pouštět do záchranných a udržovacích prací ve velkém rozsahu.
„Naší doménou je kromě rybaření také pěstování vlastních ryb v sádkách, takže je nejsme nuceni kupovat a ušetříme tím dost finančních prostředků. Standardně se zaměřujeme na kapry, candáty, štiky i sumce,“ řekl Stuchl.

Díky vzájemné spolupráci se jim v letošním roce podařilo vlastními silami zrekonstruovat zanešený smečenský rybník, takzvaný Šmanťák, kde bylo do loňska s bídou padesát centimetrů vody. „Dnes je tam metr a půl hloubky, což je pro ryby ideální. Všechny rybníky, včetně prvního bílichovského, které spravujeme, jsou v dobré kvalitě. To dokazuje, že jsou tam ještě i dnes k vidění raci a škeble. Jediné, co mě mrzí, je, že se stále nemůžeme domluvit se Slánskými o pronájmu tamního Červeného potoka. Deset let jsme se o něj starali, tak je mi divné, proč s pronájmem najednou váhají,“ doplnil hospodář. „Vzhledem k tomu, že jsou prázdniny, bude městská rada zasedat nejdříve v září. Tam se teprve o případném pronájmu Červeného potoka rozhodne,“ uvedla referentka odboru životního prostředí Městkého úřadu ve Slaném Antonie Kolibačová.

Protože je ideální doba k rybolovu, kdy nejen děti, ale i dospělí touží získat na udici pár vlastních úlovků, mají zájemci možnost podstoupit nezbytné školení a získat vlastní rybářský lístek.
„Rybářem se může stát prakticky každý, kdo má vztah k vodě a tato oblast ho zajímá. Praxe je taková, že ten, kdo k nám přijde, většinou už o rybolovu něco ví od kamarádů. U nás ale i tak dostane každý, včetně dětí, vstupní školení. Teprve pak má možnost získat oprávnění k rybolovu,“ uvedl smečenský hospodář.

V severní části okresu Kladno se zájemci mohou stát členy slánského, smečenského, zvoleněveského nebo šlapanického svazu. Výše platby za vystavení rybářského lístku je vymezena jednotlivými kategoriemi. Rozmezí se pohybuje od padesáti do pěti set korun. Jednotliví zájemci mohou navíc získat povolenky v rámci Středočeského kraje nebo podle potřeby celosvazovou či celorepublikovou, která vyjma několika revírů na jižní Moravě platí na celém území České republiky.