Stávající vedení města má totiž několik připomínek k projektu rychlodráhy vedoucí přes Kladno. Ve spolupráci s ministerstvem dopravy by chtělo najít vhodnější řešení.

Své výhrady k plánům Metroprojektu mělo i bývalé vedení radnice. Už na počátku května loňského roku je zaslalo uvedené společnosti. Odpověď ale dodnes nedorazila. „Pokud by stavba byla realizována podle stávajícího plánu, došlo by k zásadnímu zhoršení přístupu pěších a cyklistů z centra města ke sportovištím na Sletišti a v jeho okolí. Požadovali jsme proto například vybudovat nové propojení cyklostezky vycházející z lesa v Jateční ulici," řekl Kladenskému deníku bývalý zastupitel a ředitel Sportovních areálů města Kladna Lukáš Kubica (ODS).

Další výhrady se týkaly silniční dopravy v uvedené lokalitě. Například zhoršené průjezdnosti při zvýšené frekvenci projíždějících vlaků u domova pro seniory v ulici Fr. Kloze, kudy vede i linka městské autobusové dopravy. Tehdejšímu vedení města se nelíbilo ani řešení změny trasy silnice z ulice Petra Bezruče kolem Sletiště na Velkou Dobrou, kde by dopravní zátěž měla být přenesena do ulice Železničářů, stejně jako zaslepení Jateční ulice.

„Navíc majitelé některých nemovitostí ve Strouhalově ulici mají obavy, že přijdou vzhledem k rozšíření trati na dvoukolejnou o část zahrádek na svých pozemcích," poznamenal Kubica, který by upřednostnil ukončení trasy rychlodráhy na kladenském hlavním nádraží a nikoli až na Ostrovci s depem v Kladně-Dubí.

Své připomínky má i stávající vedení radnice. „Napsal jsem osobní dopis ministru dopravy Danu Ťokovi, ve kterém ho žádám o setkání. V plánech nám schází mimo jiné odbočka ve směru od Kladna na Letiště Václava Havla. To je z našeho pohledu nepřípustné. Potřeby Kladna, co se týká rychlodráhy, musíme do projektu stoprocentně zapojit," konstatoval kladenský primátor s tím, že zároveň by s ním chtěl prodiskutovat obchvat propojující rychlostní silnice R6 (Praha – Karlovy Vary) a R7 (Praha – Louny) vedoucí v blízkosti největšího středočeského města.

Architekt a uvolněný předseda komise rady pro rozvoj města Ondřej Rys (Volba pro Kladno) doplnil, že ani jemu se moc nelíbí řešení, kdy rychlodráha zásadně oddělí centrum města od Sletiště a jeho okolí. „Trať výrazně zasáhne do města a je potřeba jednat o tom, jak bude ve své finální verzi vypadat. Musí splňovat potřeby města a jeho obyvatel. Řešení se nabízí několik, například zahloubení trati nebo mít v tomto úseku jednokolejnou variantu," řekl Rys. „V současné době projekt počítá s vysokými protihlukovými stěnami a podobně. Myslím, že to do města nepatří," poznamenal architekt.

S primátorem Milan Volfem se shoduje v tom, že vlaky rychlodráhy by ale měly vozit cestující i ze stanic Kladno-město a Ostrovec, kde je značný potenciál obyvatel, kteří by tuto dopravu do hlavního města využívali. „Nicméně zajímalo by mě, jestli tentokrát je pokus oživení rychlodráhy posledním, který se bude realizovat, nebo je to další planý výkřik," prohlásil primátor Milan Volf.