„Pracovníci knihovny nabídnou návštěvníkům akce knihy k přípravě na přijímací zkoušky na vysoké školy, vyšší odborné školy i víceletá gymnázia – včetně originálních testů a modelových otázek, s testy obecných studijních předpokladů, se základy logiky pro zájemce o vysokoškolské studium, se sadami testů z Národních srovnávacích zkoušek. Rovněž poskytnou aktuální přehled webových stránek vysokých škol a výběrově středních škol,“ uvedla Jitka Hrušková z vědecké knihovny.

V tento den se zároveň budou moci také bezplatně registrovat noví čtenáři z řad studentů, učňů a žáků základních starších dvanácti let, přičemž u žáků mladších patnácti let bude při registraci nutná přítomnost rodiče. „K dispozici bude pracovník informačních služeb pro asistované vyhledávání informací o zvolených studijních oborech, školách a o přijímacích zkouškách,“ dodala Jitka Hrušková.