Všichni závodníci byli skvělí a ukázali, že lézt přes různé přepínky pomocí technických pomůcek a ještě k tomu neustále dvoulanovou technikou, jim nedělá žádný problém. Každý rok v těchto závodech ale někdo ukáže, že právě jemu to jde o něco lépe než ostatním.

Letošní závod jednotlivců vyhrál na SAMBAR Steelu již ostřílený mladík, David Winkler z teamu Výškové stavby.cz. Druhé místo si vybojoval kladenský Potapěč a speleolog Martin Hóta (Gabo). Na třetím stupínku stanul Vojtěch Čermák z Vertical Teamu. Všichni tři zdolali překážkovou dráhu i výstup po laně za skvělé časy.

V závodu teamu hned dva vítězné stupínky obsadili závodníci z Vertical teamu, Vojtěch Čermák, Michal Vaněček a Michal Rod byli třetí. Druhé místo patřilo Potapěčům Kladno - Martinovi Hótovi, Romanovi Hótovi a Heleně Vysoké. První místo si vybojovala druhá část Vertical teamu, jmenovitě opět Vojtěch Čermák, Jan Čermák a Roman Dušánek.

"Akci hodnotím známkou výborně. Hasiči Rescue a SDH Ústí n/L profesionálně předvedli prvotní ošetření zraněného , transport z výše a dopomoc zdravotníkům. Dále bych chtěl pochválit a jsem pyšný na celý first-aid team za vynikající ošetření raněné, která byla snesena z 6 m s podezřením na poranění páteře, se zlomeninami a šokem s komplikací v důsledku selhání životních funkcí. Vše dopadlo dobře, raněná osoba byla po resuscitaci a ošetření zlomenin imobilizována (fixována) vakuovou matrací a transportována do sanitního vozu hasičů. Celá akce trvala zhruba 30 minut," řeklmoderátor cvičné akce Lukáš Kocanda, velitel first-aid teamu.

Akce byla provedena po semináři první pomoci, který měl za úkol seznámit veřejnost, jak poskytnout pomoc zraněnému s poraněnou páteří. Níávštěvníci měli takémožnost si procvičit základy resuscitace a zapojit se do dotazů k první pomoci, která byla na závěr celého semináře. Dotazy od veřejnosti byly různé, například od základů první pomoci po poskytnutí pomoci při krvácení či epilepsii.

Návštěvníci si mohli za pomoci hasičů vyzkoušet lanovou techniku, uzly a poradenství.