Město Kladno zaplatí 5,7 milionu korun. Zbytek pokryjí dotace ministerstva životního prostředí. Sanace v někdejší huti Koněv už byla zahájena.

„Máme nějaké nabídky investorů na využití sanovaného území. Vzhledem k podmínkám udělené dotace nechceme dělat žádné unáhlené závěry. Zájem o pozemky v Kladně mají i státní organizace, což by bylo asi nejlepší řešení. Záleží ale na podmínkách udržitelnosti životního prostředí po dokončení sanace," vyjádřil se k možnému budoucímu využití pozemků primátor Dan Jiránek.

Samotnému odstranění ekologických zátěží předcházel průzkum území. V první fázi se týkal zmíněných koksoven, postupně byl rozšířen na celý průmyslový areál někdejší Poldi Kladno, a to včetně zóny na Dříni.

„Zahájili jsme jednání s ministerstvem životního prostředí a dalšími dotčenými orgány. Náklady na sanaci těchto ploch jsou v miliardách korun, mimo jakékoli finanční možnosti města. Sanaci v tomto případě musí provádět stát," uvedl primátor Kladna.

Ačkoli území koksoven je ekologicky velmi zasaženo, průzkum ukázal, že v jiných částech Poldi je situace ještě horší. Nejvýrazněji pak v části směrem ke Švermovu a nádraží v Dubí. To vše se odrazilo i v připravovaném územním plánu města Kladna. Původní myšlenka, že by v části bývalé huti Koněv mohly být postaveny například objekty služeb pro obyvatele nebo dokonce obytné domy, vzala na základě zjištěných rizik za své.