Resocializační institut Šance v Kladně pomáhá osobám závislým na drogách, alkoholu a hracích automatech. Kromě resocializačního programu rozjel institut v loňském roce mobilní terénní program pro oblast Rakovnicka, Slánska, okolí Stochova a Unhoště, jehož cílem je vyhledávání a mapování uživatelů drog na otevřené drogové scéně a snižování zdravotních rizik u nitrožilních uživatelů drog.

Přestože počet drogově závislých je v tomto regionu vysoký, institut Šance je zde jedinou organizací, která se specializuje na poskytování pomoci tohoto typu. Od ledna 2008 vyměnili téměř 20 000 injekčních stříkaček a nyní se podílejí společně se Středočeským krajem na očkování této rizikové skupiny proti hepatitidě typu A.

Ve Středočeském kraji, který v oblasti drogové problematiky patří již řadu let k těm problematičtějším, je v současnosti evidováno 3000 lidí, již kvůli návykovým látkám vyhledali pomoc. Podle odborníků však mezi Středočechy může být až 28 000 těch, kteří berou drogy buď pravidelně, nebo alespoň občas. Nízkoprahové služby pro drogově závislé, včetně výměny injekčního materiálu, v Kladně, Rakovníku, Slaném, Stochově a Unhošti zajišťuje zatím pouze institut Šance, a to v rámci mobilního terénního programu. Cílem programu je vyhledávání a mapování uživatelů drog na otevřené drogové scéně a snižování zdravotních rizik u nitrožilních uživatelů drog. Průměrný věk klientů terénního programu institutu Šance činí 25 let. „Od ledna 2008 jsme vyměnili 18 470 stříkaček a v těchto dnech probíhá v součinnosti s krajským úřadem očkování 15 - 20 klientů proti hepatitidě typu A. Náš mobilní terénní program je součástí nízkoprahových adiktologických služeb poskytovaných ve Středočeském kraji. Protože v žádném zmiňovaném městě není klasické kontaktní centrum, rozhodli jsme se tuto nepříznivou situaci řešit právě terénním programem, který díky mapování drogové scény v jednotlivých místech a navazování kontaktů s uživateli může napomoci k iniciativě a vzniku kontaktních míst pro uživatele alespoň v největších městech této části středních Čech,“ řekla Jana Petráková, ředitelka resocializačního institutu Šance.

Šance je pro Kladno a západní oblast Středočeského kraje také jediným zařízením, které se zabývá resocializací závislých osob v dlouhodobém programu chráněného bydlení a ambulantního programu následné péče. Program Krok do života, vedený Janou Petrákovou, každoročně absolvuje minimálně 20 klientů v rámci chráněného bydlení a 15 klientů v rámci ročního ambulantního programu. Podle statistik institutu 80 % jeho klientů abstinuje minimálně tři roky po úspěšném absolvování programu, 85 % klientů pak nejméně jeden rok po absolvování programu. Sami bývalí klienti, kteří se účastní každoročních vánočních setkání, hodnotí abstinující život jako úspěšný.

„Získaná sociální jistota a společenské přijetí v klientech zvyšují potřebu vést abstinenční způsob života a setrvávat v něm,“ uvedla k tomu Petráková.
Od roku 2007 Šance v Kladně poskytuje také ojedinělou službu, skupinu párové terapie, kde se formou skupinové terapie pracuje s partnery klientů tak, aby zůstal zachován, mohl se obnovit či nově vzniknout partnerský vztah. „Díky párové terapii mají i nově vzniklé páry možnost vyjasnit si svá očekávání od partnerského vztahu a přijmout a naučit se zvládat rizika partnerství se závislou osobou. V minulých letech byla problematika partnerství pouze nahodilou součástí doléčovacího programu. Za dobu trvání Šance se však uskutečnilo šest svateb, které mají trvání delší pět let za plné abstinence závislé osoby ve vztahu. I proto jsme se rozhodli se na oblast partnerství speciálně zaměřit,“ uzavřela Jana Petráková.

Šance v Kladně
Ctiborova 3091, Kladno,
Kladno1, 272 01
Tel.: 602 660 822
Ředitelka:
Jana Petráková
Tel.: 603 273 142