„Pozůstatky dob, které nám připomínají život našich předků, je třeba zachovávat. Proto jsme se rozhodli, že sanktuárium necháme zrekonstruovat a návštěvníci zahrady si ho budou moci prohlédnout,“ uvedl kladenský primátor Dan Jiránek.
Kamenné sanktuárium, místo, kam se ukládaly proměněné hostie, pochází z roku 1671, tedy ze závěrečných let života posledního mužského potomka rodu Žďárských ze Žďáru Františka Adama Eusebia. Poté, co byl koncem devatenáctého století původní kladenský kostel zbourán, už tato církevní památka do nového umístěna nebyla a dlouhá léta chátrala. „Jeho nynější záchrana je jedním z úspěchů památkové péče na Kladenku,“ připomněl ředitel Sládečkova vlastivědného muzea Zdeněk Kuchyňka.