První vystoupení zahájil mladý smíšený sbor Melodie z Libochovic, jehož čtyřicetiminutové vystoupení překvapilo téměř zcela zaplněný koncertní sál. Smetana-Slovanka poté představil ukázky ze svého nového repertoáru zahrnujícího díla klasická i současná, včetně pro sbor upravených a posluchači oblíbených lidových písní. Druhý koncert měl slavnostnější ráz. Jako hosté vystoupily dětský sbor Sluníčko z Rozdělova, smíšený pěvecký sbor z Buštěhradu a rovněž jubilující kladenský ženský sbor Smetana. Smetanovi muži, vedeni mladým profesionálním muzikantem a sbormistrem Janem Duškem, se blýskli staročeským chorálem, nově nastudovanou Smetanovou Písní na moři, sporadicky uváděnou Písní Čecha od Antonína Dvořáka, Ježkovou skladbou Svítá a několika lidovými písněmi. Oba koncerty moderoval Jan Polívka. Slavnostní ráz podtrhly zdravice a dary delegací Slovinského sboru Zarja z Trbovlje, sboru Pražských učitelek, ale také dekorování dlouholetých členů tělesa čestnými odznaky Unie pěveckých sborů.

Nynějším členům však nejde pouze o pocit uspokojení z práce pro kladenské publikum a šíření slávy města doma i ve světě. Jejich cílem je především udržet slavné tradice tělesa. Aby ho splnili, je nezbytné sbor doplnit a omladit. Hledají proto nové členy, s nimiž by vytvořili stohlavé těleso, jako tomu bývalo v minulosti. Vyzývají proto kladenské muže s zájmem o zpěv, aby rozšířili řady sboru.

Smetana-Slovanka odstartoval svou historii už před první světovou válkou, v roce1912. Tehdy vytvořili někteří členové Kladenské filharmonie pěvecký sbor, který si na svůj štít vepsal jméno našeho největšího hudebního skladatele Bedřicha Smetany. Pěvecký útvar byl v roce 1952 rozšířen o členy zanikajícího sboru Slovanka z Kročehlav. Od té doby nese název Smetana–Slovanka. Na rozdíl od jiných podobných těles vyvíjel činnost po celou dobu své existence. Přežil krušné doby obou světových válek i nepřející období minulého režimu, kdy vyjížděl koncertovat do zahraničí jen sporadicky a pod dohledem. Vytrvale pracuje i v nynějších poměrech, kdy se zásluhou sponzorů a grantů vypořádává s úlohou sehnat peníze nutné k jeho dalšímu fungování.

Kde získat info o členství ve sboru:

Předseda sboru Vladimír Patera 312 276 571, 603 778 533
Sbormistr Jan Dušek 776 744 643
Jiří Pohl 313 127 066, 732 157 324