Vedení Kladna je od počátku sporu přesvědčeno o tom, že způsob financování dopravy, na kterém se má podílet, je neoprávněný. Kladno proto kraji dosud nezaplatilo ani korunu jako příspěvek na meziměstskou dopravu a kraj na základě toho některé spoje zrušil.

„Kladno na základě našeho rozhodnutí, které často označuje jako nezákonné, s námi dlouhodobě komunikuje přes najatou advokátní kancelář, za kterou zbytečně utrácí veřejné peníze. A to i přesto, že kraj měl zpracován právní posudek, který jasně potvrzoval, že postupuje zcela v souladu se zákonem. Stanovisko ministerstva vnitra, které se navíc opírá i o ministerstvo dopravy, tak jen potvrzuje to, co říkáme po celou dobu projednávání systému spolufinancování veřejné dopravy s obcemi,“ říká náměstek pro oblast veřejné dopravy Petr Borecký.

Ministerstvo vnitra tak ve svém stanovisku doporučuje, že v případě, že se Kladnu rozsah dopravy jeví jako nedostatečný, je zde možnost si zajistit další dopravní služby svépomocí, což kraj v minulosti všem obcím sdělil. Středočeský kraj totiž nastavuje pouze základní rozsah dopravy, kdy nad rámec něj požaduje, aby se na financování dopravy obce podílely.

Konkrétně se ve stanovisku uvádí, že „Kraj nemá povinnost zajistit dopravní služby na všech relacích v ideálním rozsahu a kvalitě, nýbrž na základě dopravního plánování alokovat disponibilní finanční prostředky na potřebné dopravní služby v rámci celého svého území,“ uvádí stanovisko s tím, že „Ministerstvo vnitra neshledává napadené usnesení zastupitelstva kraje z hlediska jeho obsahu jako diskriminační.“

Kladno se chce i nadále bránit

Radnice si ale stojí za svým. „Kladno i nadále považuje aplikaci standardů dopravní obslužnosti a s ní nezákonně vynucované platby za diskriminační, netransparentní a neobjektivní a bude se proti nim dále bránit,“ uvedl mluvčí města Kladna Vít Heral a dodal: „Ve věci je podána žaloba proti nezákonnému zásahu Středočeského kraje u Krajského soudu v Praze a teprve pravomocným soudním rozhodnutím bude celá záležitost komplexně posouzena a věříme, že žaloba bude úspěšná.“

Celý spor vznikl proto, že Kladno odmítá v letošním roce vynaložit 12 milionů korun na financování meziměstské dopravy.
„Lze očekávat, že v dalších letech by vynucované úhrady byly dle uvážení kraje dále zvyšovány, neboť smlouva má být uzavřena na dobu neurčitou a výše budoucích nákladů závisí výlučně na úvaze kraje. Vedení města chce také pro své občany udržet ceny jízdného v MHD Kladno a razantně nezdražovat tak, jak avizuje Středočeský kraj na linkách PID – tedy od nového roku o 20 až 30 procent,“ vysvětluje mluvčí Kladna s tím, že právníci na tendenční odpovědi ministerstva vnitra podali stížnost a žádost o přijetí opatření k odstranění nečinnosti k rukám ministra vnitra.

„Město se ve své stížnosti vymezilo proti zjevně povrchnímu vyřízení uvedeného podnětu ze strany ministerstva a setrvává na svém stanovisku, že jak obsah, tak způsob aplikace standardů dopravní obslužnosti a omezení spojů týkající se města, jsou nezákonné a domáhá se zjednání nápravy. Město řeší záležitost týkající se dopravní obslužnosti odpovědně, komplexně a důsledně hájí práva svá, a zvláště práva svých obyvatel. Nelze také přejít, že jen za rok 2022 ušetřilo město na výdajích, které ze zákona má za povinnost hradit Středočeský kraj, částku nejméně 11 milionů korun. V dlouhodobém horizontu se zde ale v uvozovkách hraje o desítky a desítky milionů,“ uzavřel Heral.