Obsáhnou diskuzi například vzbudil v jedné kladenské skupině příspěvek doprovázený fotkou delšího porostu u náměstí Edvarda Beneše s dovětkem: Bujná kladenská vegetace. Pod obrázkem z poloviny června se nashromáždilo asi devadesát komentářů.

"Vysoká tráva = více vody v půdě, více hmyzu a celkově to prospívá přírodě. Vadí vám to, kandidujte a celé město nechte vybetonovat," píše třeba Jan Sadílek. Také Ivana Recmanová proti délce rostlin na obrázku nic nemá. "Je to naopak super, přiláká to hmyz, ten bude opylovat květy…," píše. Na to se ozývá několik další diskutující s obavami o množení klíšťat.

Trávníky ve Slaném. | Video: se souhlasem Jitky Krňanské

"V čem je problém? Vypadá to mnohem líp než kdyby to bylo vysekaný a suchý,"ptá se Vítězslav Čacký a dostává se mu odpovědi, že psi nechtějí chodit do vysoké trávy vykonat potřebu, a tak ji udělají na chodníku.

Takových debat je na sklonku jara a léta na sociálních sitích mnoho. Také ve slánských skupinách se lidé podobně dohadují, jak je to se sekáním trávy.

V rámci Slaného se seká více než 75 hektarů travnaté plochy. Je totiž nutné počítat nejen trávníky ve městě, ale i v místních částech. Jak řekl místostarosta Pavel Rubík, posečení takové plochy trvá šest až osm týdnů podle počasí. "Jednotlivé plochy jsou zařazeny do skupin dle priority. Tato hodnota určuje pořadí a četnost sečí v dané lokalitě. Mezi plochy s nejvyšší prioritou sečení se řadí centrum města, parky a dětská hřiště, kde probíhají v průměru pět až čtyři seče ročně," vysvětlil Rubík s tím, že v obytných zónách jsou to tři až čtyři seče.

Celkový počet sečí v rámci daného roku se vždy vyvíjí s ohledem na suchá období a stav trávníků. "V kontextu měnícího se klimatu myslíme i na zadržování vody a snažíme se vytipovat plochy k tomuto účelu vhodné, například lesopark Háje, pro který byl vypracován detailní plán péče," dodal místostarosta.

Na konkrétní požadavky obyvatel se snaží v rámci sekání trávy reagovat včas, pakliže je k tomu důvod. "Nicméně je třeba brát v potaz, že každá změna v rámci harmonogramu sečí má určitý dopad na termín dokončení dané seče," uzavřel Pavel Rubík.

Také Kladno má místa rozdělená podle četnosti sekání. Do první kategorie patří parky, areály škol a školek či pruhy podél hlavních tahů a cest. Zde se seká maximálně dvanáctkrát za vegetační období. Do druhé kategorie patří vnitrobloky sídlišť, kde se seká maximálně sedmkrát. Dvakrát se pak seká ve svazích či pozemcích podél potoků, které patří do třetí kategorie.

Trávníky ve Slaném. | Video: se souhlasem Jitky Krňanské

"V době, kdy se potýkáme s dlouhodobým suchem, dochází obecně k postupné změně v pohledu na údržbu veřejné zeleně v sídlech. Mění se intenzita sečí, hledá se vhodná druhová skladba rostlin, posiluje zálivka. Stávající zkušenosti s omezením sečí na území města napovídají, že změny v údržbě zeleně - a sekání trávy zvlášť – nutno provádět postupně a s náležitou osvětou," vyjádřil se mluvčí kladenského magistrátu Vít Heral.

Společnost je rozdělena na dva tábory. "Jedna skupina chápe opatření v boji proti suchu. Druhá sice sucho nepopírá, nicméně ve městě nadále požaduje sekání travnatých porostů v dosavadním (intenzivním) rozsahu. Tato skupina argumentuje nebezpečím klíšťat a alergenů, nemožností sbírat psí exkrementy, odpadky a v neposlední řadě i neestetičností ploch," doplnil mluvčí.

Také na Kladně mohou lidé obracet na úsek veřejní zeleně se svými požadavky, což podle Víta Herala také hojně dělají. "Každý požadavek na seč či naopak nesekání je posouzen dle nastavených parametrů a zároveň dle aktuální situace," uzavřel mluvčí.