A co se v Kladně vlastně událo?

Nadační fond Veolia oslovil Středisko komplexní sociální péče Fontána Kladno s nabídkou nadačního programu Stále s úsměvem – Aktivně po celý život, zaměřeného na seniory. „Vzhledem k tomu, že vedení Fontány podobné aktivity pro své klienty velmi vítá, setkala i tato akce s velkým ohlasem. Využili jsme proto nabídky dvou programů. Program se zaměřením na vzdělávání v oblasti informačních a komunikačních technologií pro seniory a dále program Věk je jen číslo, realizovaný partnerem programu Buď fit seniore. Program zaměřený na sportovní a pohybovou aktivitu seniorů s názvem Věk je jen číslo se konal po Velikonocích a jednalo se o Workhop ke zdravému životnímu stylu s Davidem Hufem, mistrem světa v aerobiku, byl zaměřen na téma hospodaření s vlastní životní energií a jejím využití pro zdraví, o vhodných a individuálně prospěšných pohybových aktivitách i předcházení úrazům,“ popsala akktivitu Libuše Homolková, ředitelka Střediska komplexní sociální péče v Kladně.

Teoretickou část, která probíhala v sídle Střediska komplexní sociální péče, doplnila praktická lekce Nordic Wolking a cvičení ve fitparku v přírodě, na Městském stadionu Sletiště Kladno. Díky Nadačnímu fondu Veolia a Davidu Hufovi prožili senioři aktivní a sportovně zaměřený den, ke kterému přispělo i krásné slunečné počasí.

„Stále s úsměvem je nejmladším grantovým programem našeho nadačního fondu, kterým sledujeme dva hlavní cíle: Snažíme se být dobrým sousedem, chceme přispívat k obohacení a k posílení kvality života seniorů v místech realizace podpořených projektů. Zároveň nám jde o to, abychom spoluvytvářeli projekty „dobré praxe“ v místech působení skupiny Veolia a inspirovali jimi k dalšímu šíření v komunitním prostředí celé České republiky,“ dodala k projektu Vendula Valentová, ředitelka Nadačního fondu Veolia. Program je podle ní zaměřen především na pozitivní aktivní stárnutí a mezigenerační soužití v komunitě, vytváření podmínek pro život seniorů v jejich domácím prostředí a na nové přístupy k tématu stárnutí populace a k uspokojování potřeb a práv seniorů.

„V letech 2015 a 2016 jsme uskutečnili dva pilotní ročníky. Na základě jejich výsledků, poznatků z praxe i doporučení našich odborných konzultantů jsme zpřesnili tematické zaměření programu a doplnili pravidla jeho fungování, podle nichž je program od roku 2017 realizován,“ uzavřela ředitelka Valentová.