Rozděleny jsou podle úrovně schopností jednotlivých klientů na čtyři typy. Všechny se konají pod vedením lektora Marka Veselého.
V lednu skončil kurz pro začátečníky a ve středu 1. února už byly zahájeny kurzy pro mírně i více pokročilé. Mezi seniory je o ně velký zájem a jejich kapacita 12 účastníků je téměř vždy zcela zaplněna. Jedná se o 14 výukových lekcí v rozsahu dvou vyučovacích hodin.

Kurz pro mírně pokročilé navštěvují senioři, kteří už nejzákladnější znalosti práce s počítačem zvládli, například využití internetu či elektronické pošty, a své znalosti chtějí rozšířit.

Jednou z účastnice je Jaroslava Fridrichová. „Začátky práce na počítači jsem se naučila od vnuka. Před dvěma lety jsem chodila do kladenského Labyrintu na kurz pro začátečníky. Teď jsem se přihlásila i ve středisku. Některé věci, jež se zde budou vyučovat, už umím. Nejvíce potíží mi asi bude dělat systém Windows 10. Zatím jsem pracovala jen ve Windows 7," svěřila se účastnice kurzu.

Dalším účastníkem je Vladimír Huneš. „S počítačem jsem se díky svému synovi začal seznamovat před půldruhým rokem. Poté jsem absolvoval kurz pro začátečníky. Chytlo mě to. Podle mě je aspoň částečná znalost práce na počítači pro seniory velmi důležitá."

Lektor Marek Veselý pro Deník konstatoval: „Jsem zaměstnán jako učitel v základní škole a práce se seniory pro mě znamená příjemné zpestření. V kurzu pro mírně pokročilé se budeme věnovat například stahování a úpravě fotografií, stahování filmů nebo používání Skype."
Oba právě započaté kurzy se budou konat až do května letošního roku. Autor: Luboš Hora

Práce střediska:

Středisko komplexní sociální péče poskytuje terénní i ambulantní sociální služby osobám, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci.
Je také organizátorem Kladenské univerzity třetího věku nabízející vzdělávací programy seniorům a lidem se zdravotním postižením. Středisko poskytuje i další vzdělávací aktivity nebo cvičení, připravuje pravidelné přednášky. Od února také zahájilo ve spolupráci s městem Kladnem poskytování bezplatného právního poradenství. (rob)