Setkání v knihovně bylo slavnostním završením řady akcí, které byly pro zúčastněné i soutěžní. Za fotosoutěž, akce Pěškotours a Rotopedtour získali senioři medaile, diplomy a věcné dary. Na předních příčkách se umístili nejednou i devadesátiletí. Ocenění a dárky získaly také dvě čtrnáctileté fotografky Irena Mrůzková a Barbora Tomášková.

„Město Slaný je od roku 2004 členem Národní sítě zdravých měst a každoročně pořádá akce zaměřené na různé skupiny obyvatelstva. Jednou z cílových skupin jsou senioři, pro které organizujeme akce podporující nejen tělesné zdraví," řekla vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví slánské radnice Marcela Rezlerová

Cílem akcí je poukázat na přínos starších lidí celé naší společnosti a na způsoby, jakými lze toto obohacení podpořit.

„Evropský rok je příležitostí pro každého člověka zaměstnavatele či zvoleného zástupce zamyslet se nad tím, co může vykonat na podporu aktivního stárnutí a pro posílení mezigenerační solidarity," doplnila Marcela Rezlerová.

Slaný se k Evropskému roku připojilo a v měsíci říjnu nachystalo řadu aktivit určených právě seniorům.

Dříve narození navštívili zdarma divadelní představení a setkali se s olympioniky. Dále pak s herečkou Květou Fialovou patronkou projektu. Učili se pracovat na počítači, trénovali paměť, ale také četli dětem v mateřských školách. Nechyběly ani pohybové aktivity jako plavání, jízda na rotopedu a chůze.