Již v tomto roce budou moci senioři požádat na radnici o přidělení nových bytů, které pro ně právě staví město Kladno. V této souvislosti přijali radní rozhodnutí upravující podmínky pro získání nájmu v těchto bytech.

Základním předpokladem pro možnost vzniku nájmu v nových či zrekonstruovaných bytech pro seniory ve Velvarské, Vrapické a Vítězné ulici je trvalý pobyt hlášený na území města Kladna. „Osoby žádající o tyto byty musí být rovněž starší pětašedesáti let a nesmí být dlužníky města, ani jím řízených či vlastněných organizací,“ uvedl další podmínky kladenský primátor Dan Jiránek.

Mezi stanovená kritéria patří také bezmocnost a s tím spojená míra závislosti na pomoci jiné osoby, eventuální vrácení městského bytu či poskytnutí nevratného peněžního vkladu žadatelem, a to ve výši 50 000 případně 100 000 korun.

„Co se týče závislosti na pomoci druhých, jsou žadatelé rozděleni do čtyř kategorií – čím vyšší bezmocnost je, tím je vyšší bonifikace,“ poznamenal primátor.

Zvýhodnění žadatelů, kteří vrací městský byt, podle něho souvisí s filozofií města poskytovat podporu starším lidem a rodinám s dětmi. „Pokud senior vrátí městský byt, může požádat o tento prostor například matka samoživitelka, která je v rámci výběrového řízení samozřejmě rovněž bodově zvýhodněna. Poskytnutí peněžního vkladu pak dává šanci těm seniorům bydlícím například ve svých domech a bytech, o něž se již nezvládají starat. Stěžovali si nám totiž, že se cítí být proti uživatelům městských bytů znevýhodněni,“ vysvětlil primátor.

Konečnou podobu kritérií budou ještěv úterý 24. března schvalovat kladenští zastupitelé a není vyloučeno, že se ještě rozhodnou pro některé dílčí úpravy. Je možné, že bude například stanoveno další zvýhodnění pro lidi starší pětasedmdesáti let.

Bližší informace ke kritériím týkajícím se možnosti získání nájmu v bytech pro seniory naleznou zájemci na oficiálních webových stránkách města. Na radnici bude možné žádosti o přidělení bytu předkládat od začátku dubna. „Budeme v tomto směru spolupracovat s organizacemi starajícími se o seniory. Také u nich by mělo být možné si formuláře vyzvednout,“ doplnil Jiránek.

Kladno buduje pro seniory bezmála 70 bytů. Znamená to investici ve výši přibližně 60 milionů korun.