Formulář je určený především pro lidi důchodového věku, anebo zdravotně postižené, kteří bydlí ve svém domácím prostředí.  

Karta vznikla ve spolupráci Ministerstva práce a sociálních věcí a krajské samosprávy v rámci projektu Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň. Funguje na principu I.C.E., neboli „In Case of Emergency“, což znamená karta pro případ naléhavé pomoci, v případě nouze.

Případů, kdy osamělého seniora mohou postihnout náhlé zdravotní potíže a musí volat záchrannou pomoc, přibývá, stejně jako výjezdů hasičů nebo policie. I lidé v mladším věku jsou často rozrušení, nesoustředění, dezorientovaní a nedokážou odpovídat na položené otázky, které si výjezd záchranky, hasičů nebo policie vyžaduje. Velkým ulehčením pro přivolanou pomoc je v této situaci dobře vyplněná Seniorská obálka.

„Od dubna si Seniorskou obálku mohou potřební vyzvednout na Odboru sociálních věcí, školství a zdravotnictví Městského úřadu ve Slaném, Masarykovo náměstí v prvním patře, a to v úřední hodiny pondělí a středa od 7:30 hodin do 17:00 hodin, čtvrtek od 7:30 hodin do 12 hodin. Formuláře jsou rovněž k dispozici na webových stránkách města Slaného,“ řekla k projektu Edita Zárubová, vedoucí Odboru sociálních věcí, školství a zdravotnictví Městského úřadu ve Slaném.

Je doporučeno, aby obálka byla vyplněna co nejaktuálněji a nechyběly v ní potřebné údaje. Aby bylo vyplňování jednoduché, podle lékařů zásahových jednotek, kteří formulář obsahově doporučili, postupujeme podle barev „jako na semaforu“. Co je červené, je nejdůležitější, naopak zelené je na vůli seniora, zda tyto údaje chce poskytnout.

Každé vyplnění tiskopisu je vlastní záležitost seniora nebo jeho osoby blízké. Ať už jde o nemoci, se kterými se dotyčný léčí, léků, které užívá, nebo jména praktického lékaře. Důležité údaje se týkají osob blízkých. Po dohodě se všemi složkami IZS je nutné, aby tiskopis po vyplnění byl složen do tvaru obálky a umístěn na viditelném místě v domácnosti seniora. Jedná se POUZE o dvě možnosti - dveře lednice s pomocí třeba magnetky, nebo vstupní dveře do bytu zevnitř. Můžeme použít pro připevnění a uchování tiskopisu i plastovou obálku a oboustranně lepicí pásku.

I když se jedná o zdravotní údaje, jedná se o nástroj sociálně zdravotního pomezí. Vedle důležitého fyzického zdraví je stejně důležitá psychická pohoda člověka. Proto doporučujeme pomoci s vyplněním a aktualizací Seniorské obálky od rodinných příslušníků, osob blízkých nebo na základě sousedských vztahů – jednoduše  při jejich návštěvách.