Válečný čas velmi výstižně charakterizoval kladenský kronikář Josef Vašata: „Rok 1916 začal nevesele. Nikde nebylo ani jiskřičky naděje viděti, že by snad svízelná válka mohla se ukončiti. Naopak! Neustálé zbrojení dokazovalo, že konec je v dálce nedohlédnutelné a že ty pravé útrapy teprve nastanou."

Životní situace v Kladně se horšila měsíc po měsíci. Už v březnu 1915 byly zavedeny potravinové lístky na chleba, a postupně na všechny další komodity včetně mýdla. Více než často se stávalo, že ´chlebenka´ byla, ale v krámě neměli nic.

Zásobovací situaci rozhodně nepřispívaly ani transporty haličských židů a italských obyvatel údolí Ledro, kteří byli před frontou nuceně evakuování v letech 1914 a 1915 i na Kladensko a Slánsko.

Docházelo k rekvizici koní, strojů a předmětů z drahých kovů, a to nejen kostelních zvonů, ale například i mosazných klik od dveří a kuchyňských moždířů, drobné mince byly nahrazovány železnými.

Ke zvýšení výroby byl od 1. května 1916 zaveden takzvaný letní čas. Potraviny na příděl už tak nízké kvality pomalu vytlačovaly náhražky (margaríny, sacharidy).

Od července 1916 byly zavedeny bezmasé dny (pondělí, středa a pátek), za jejichž nedodržování hrozilo až půlroční vězení. Navíc drahota byla čím dál větší a potravin stále méně, takže vzkvétala nenáviděná lichva a černý trh (keťasení).

V Kladně začala řádit úplavice a další choroby, jejichž smrtelný průběh byl stále častější.

Zeslabená mužská populace byla navíc stále více zmenšována neustálými odvody méně a méně vojenské služby schopných branců. Válka, která se neustále protahovala, až se zdálo, že snad už nikdy neskončí, pohltila za pět let šestatřicet ročníků mužů narozených v letech 1865 až 1900. Přibližně každý osmý voják rakousko–uherské armády tak pocházel z českých zemí.

V návalu starostí o holé přežití v nekonečných frontách na jídlo kladenští občané přesto postřehli, že starý mocnář František Josef I. (1830–1916) 21. listopadu 1916 ve svých 86 letech zemřel a otěže vedení soustátí i války převzal Karel I. (1887–1922), jehož děd byl bratrem zesnulého císaře. Ani Karel nebyl na Kladensku osobou zcela neznámou, neboť v mládí občas zavítal i na císařský zámek Buštěhrad na lov, přestože mu bylo daleko bližší panství v Brandýse nad Labem.

Záhy ale nastal rok 1917, ve kterém, opět slovy kronikáře Vašaty: „Začínal opravdový nedostatek všeho. I osvětlení města bylo omezováno. Za to pokračovaly všechny neřesti, jež s sebou válka nesla, hazardní hry, prostituce vdaných žen, znemravnělost mládeže, potulky školních dítek – zkrátka vše, co s sebou nesla absence živitelů rodin."

Přitom všudypřítomný hlad a nouze byly čím dál větší a úroda na polích byla bedlivě hlídána četnictvem a vojskem.

V memorandu dělníků Poldiny hutě z počátku září 1917 se praví: „Nemoce žaludeční, střevní a úplavice řádí v řadách dělníků. Dělnictvo klesá vysílením, neschopno dále pracovati a jeho rodina, zvláště dítky, trpí tím více." pokračování příště

Karel Drvola (*1980)
Vystudoval obor odborná historie ve Filozofické fakultě Slezské univerzity v Opavě, kde nyní pokračuje v doktorandském studiu. Specializuje se především na české dějiny 19. a 20. století a regionální kladenskou historii. Zaměstnán je jako historik – kurátor sbírek Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně, kde se s jeho prací můžete seznámit až do konce srpna na výstavě Pytláci a pytláctví.