„Město a jeho obyvatelé mají být hrdí na svou minulost a její významné postavy, které zásadně ovlivnily nejen své nejbližší okolí. Proto si nově připomínáme sestry Válovy nejen v galerii osobností v budově radnice, ale přímo na budově, ve které žily,“ sdělil kladenský primátor Milan Volf (Volba pro Kladno).

Sestry Válovy a jejich život nepřibližuje pouze pamětní deska, zájemci mají dokonce možnost po předchozí domluvě navštívit jejich ateliér, který si zachoval svoji původní podobu.

Dík za to patří dědicům po sestrách Válových, kteří si uvědomili jedinečnost zachované atmosféry ateliéru Jitky Válové, kde vytvořila převážnou část svého rozsáhlého díla, a rozhodli se ho zpřístupnit veřejnosti. Kladenská umělkyně a kurátorka Dagmar Šubrtová spolu s Marií Vydrovou, dlouholetou rodinnou přítelkyní Jitky Válové, připravily expozici, kterou mohou zájemci od 20. března 2018 po předchozí e-mailové domluvě navštívit, prozatím ve zkušebním provozu. Skromný ateliér je dodnes v téměř původním stavu. Návštěvníci mohou obdivovat v koupelně zachovanou skleněnou mozaiku s motivem orchidejí. Obývací pokoj, i po drobných úpravách, stále vytváří atmosféru vybízející k debatám nad uměním, tak jak tomu bylo za života sester Válových.

Otevření ateliéru pro veřejnost podpořila Nadace Agosto Foundation z grantového programu Perpedes. Téměř intaktní ateliér má nabídnout zájemcům příležitost nahlédnout do atmosféry působiště a prostoru jedněch z nejvýznamnějších výtvarnic své generace a zároveň podnítit diskusi o jejich pozůstalosti v návaznosti na jejich kladenské rodiště.

„Chceme tím i otevřít diskusi k hledání možností, jak k domu, ve kterém sestry Válovy žily a tvořily, a v něm zachovalým artefaktům, přistupovat. K docenění obecného uměleckého odkazu v rodném Kladně a k záchraně pozůstalosti Válovek, bude potřeba probuzení zájmu a ochoty věnovat ideovou a finanční investici jak ze strany místních institucí, tak institucí jako Národní galerie a Ministerstvo kultury. Během roku 2018 máme na toto téma s odborníky a zájemci plánovaná dvě setkání,“ sdělila kurátorka Dagmar Šubrtová.

Dvojčata, kterým na Kladně nikdo neřekl jinak než „Válovky“, nejprve bydlela v budově kladenské spořitelny, kde jejich tatínek, absolvent obchodní akademie, pracoval a poté se v roce 1938 rodina společně přestěhovala do domu č.p. 6 v Bendlově ulici. Jitka s Květou spolu v tomto nevelkém domě prožily celý život, mohly tu mít své ateliéry a malou zahradu. Po vernisážích v kladenské Galerii 55 pořádaly v obývacím pokoji, a když se lidé nevešly, tak i v ateliérech, takzvaná Setkání. Často za nimi chodili sousedé, navštěvovali je přátelé a umělci. Sestry Válovy jim přátelsky a velmi jadrně při vzájemných debatách sdělovaly své názory. Vzpomínaly na dobu totálního nasazení na kladenské Poldovce, na studia na UMPRUM u Emila Filly a komentovaly současné společenské situace….

Návštěvu Ateliéru Jitky Válové lze dohodnout na emailové adrese: dumvalovek@email.cz

Tradiční velvarské vajíčkobraní.
OBRAZEM: Tradiční velvarské vajíčkobraní