Stále více zdravotnických zařízení v České republice se musí potýkat s ubývajícím stavem zdravotnického personálu. Kromě snižujícího se počtu lékařů mnohde chybí i sestry a právě ty přitom zajišťují nejčastější péči o pacienta, a tak i chod celého oddělení. Kladenský deník proto zjišťoval, jaký je stav zdravotních sester v Kladně a v porovnání s jinými regiony jsou tyto výsledky pozitivní.

Například vrchní sestra na dětském oddělení Oblastní nemocnice v Kladně Hana Literová sdělila, že mají plný stav. „Na odděleních JIP by sice mohlo být ještě více sester a nemáme klasickou příjmovou sestru, ale v tomto počtu práci zvládáme. Sestry slouží přesčas jen v případě, když má některá kolegyně dovolenou nebo je na nemocenské,“ uvedla Literová.

Hana Literová také upřesnila, že na čtyřech odděleních (novorozeneckém, nedonošeneckém, standardním oddělení pro větší děti a také JIP) je včetně staničních sester fyzicky zaměstnáno 53 zdravotních sester. „Spousta z nich ale pracuje jen na půl úvazku, takže ve skutečnosti je počet nižší,“ poznamenala vrchní sestra dětského oddělení.

Přesto však uvedla, že absolventku zdravotnické školy již dlouho nepřijímali. „Naposledy asi před čtyřmi lety. Teď se nám vrací hlavně sestry po mateřské, nebo přijímáme nové, které už mají praxi odjinud,“ sdělila Litrová.

V Kladně tedy sice není se zdravotnickým personálem problém, ale i tak má místní nemocnice kapacitu omezenou. Právě z důvodu, že tam, kde jsou lepší platy, je přirozeně i větší zájem o pracovní pozici. Pak bývá problém absolventek konkurovat uchazečkám s praxí. I proto někteří volí variantu, že po studiu odcházejí za prací do zahraničí.

Ředitelka Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické v Kladně Daniela Tomsová však tvrdí, že přímo v jejím zařízení je to ojedinělá situace. „Máme velmi dobrou spolupráci s místní nemocnicí, a tak naši studenti nemají problém s uplatněním. Navíc je pořád blízko hlavní město. Když neseženou práci v Kladně, v Praze ano,“ uvedla Tomsová.

„Samozřejmě u nás bylo také několik studentů, kteří odešli za prací do ciziny, ale jsou to jednotlivci. Z osmnácti loňských absolventů vyšší odborné školy odešlo do praxe 17 a ta zbylá dívka šla studovat vysokou školu. Na střední jsme měli jen jednu třídu a pracovat do oboru odešlo osm žáků,“ řekla ředitelka.

Důvod, proč je v Kladně situace lepší než jinde, je podle ní přitom jasně daný platovými podmínkami, které jsou v místní nemocnici lepší než třeba v rakovnické. „Také jsme tam měli nějaká děvčata na praxi a rozhodně měla nižší plat než ta, jež působila v Kladně,“ dodal Tomsová.