„Setkání se bude konat nadcházející sobotu a neděli na Masarykově. Je opět koncipováno jako fikce květnových povstaleckých bojů v Československu v roce 1945. Zúčastní se ho řada klubů vojenské historie z Čech. Přijede i Klub vojenské historie z Petrohradu," informoval organizátor setkání Milan Petriščák.

Původně se akce měla konat znovu v Kladně, ale pořadatelé se s vedením města nedohodli na podmínkách. „Radní nám nedovolili vstup na městské pozemky, proto jsme museli vše na poslední chvíli přesunout do Slaného, byť původně bylo na plakátech avizováno, že se uskuteční v Kladně," konstatoval Petriščák.

Důvodem, proč radní vydali nesouhlasné stanovisko, byly podle náměstka primátora Miroslava Bernáška připomínky odboru dopravy k chystanému průjezdu kolony historických a vojenských vozidel městem. „Znamenalo by to uzavřít v tu chvíli devět frekventovaných křižovatek, což by mohlo vážně zkomplikovat dopravu. Pořadatelé nebyli ochotni přistoupit na kompromisní řešení," vysvětlil postoj města Bernášek.

„Ve Slaném jsme našli pro setkání klubů velké pochopení a vstřícnost. Není pravda, že by jsme se nedohodli s městem kvůli komplikacím v dopravě. Bylo mi písemně doručeno usnesení radních, kde je jasně uvedeno, že nesouhlasí s naším vstupem na pozemky města " oponuje Milan Petriščák.

Program setkání:

28. dubna
7.30 Budíček, rozcvička.
9-10 Průjezd historické kolony městem
11 -12 První dobová ukázka.
13.35 Prezentace uniforem, vozidel, výstroje a výzbroje.
15-16 Druhá dobová ukázka
18 Konec denní prezentace klubů vojenské historie a dobového života v táboře.

29. dubna
9-12 Ukázka dobového života v táboře, ukázky malých bojových střetů. Prezentace uniforem, vozidel, výstroje a výzbroje.