Lidé v nových Kročehlavech požadují odstranění některých laviček a venkovních stolků. Stěžují si i na hluk a nepořádek od bezdomovců. Na to chce město reagovat schůzkou s představiteli společenství vlastníků. „V Kročehlavech je obecně velký problém s nepořádkem i bezdomovci. Co se týče odstranění nežádoucích stolků nebo laviček, to jsme schopni řešit prakticky okamžitě. Také doufám, že nová ředitelka městské policie bude těmto problémům věnovat větší pozornost, než jak se to dělo dosud,“ řekla zastupitelka Anna Gamanová.

Kromě toho se lidé z nových Kročehlav dozvěděli o dalších plánovaných projektech radnice, jakými jsou například rekonstrukce parkoviště u kina Hutník, revitalizace Sítenského údolí, okružní křižovatka ulic Milady Horákové – Železničářů a další. Byl představen návrh výstavby bytového souboru v Pražské a Arménské ulici. Lidé se dozvěděli dále o probíhající rekonstrukci ulic Obránců Míru a Holandské. Zájem byl také o podjezd ve Vodárenské ulici. Ten by měl projít sanací a opravou opěrných stěn. Město by rádo výhledově vykoupilo od vlastníků ještě i některé pozemky, na nichž by mohly ve čtvrti vzniknout v budoucnu i další parkovací plochy.

Příští setkání s občany se bude konat ve středu 23. června. Tématem bude mimo jiné projednání chystané architektonické studie Okrsku 4.