Komunikace I/6 byla zahrnuta jako vybraný tah R6 Praha-Karlovy Vary. Jedním z posledních a důležitých úseků, který je před dokončením, je čtyřpruh v úseku Pavlov–Praha.

Komunikace se na kraji Prahy napojuje na mimo〜úrovňovou křižovatku Řepy a v prostoru severně od obce Pavlov navazuje na dříve dokončené úseky, které v současné době končí v Novém Strašecí. Nová část rychlostní komunikace měří 10,4 kilometru a je vedena severním obchvatem Hostivice a severními obchvaty obcí Jeneč a Pavlov.

Stavební náklady úseku z Pavlova do Prahy činí 2,87 miliardy korun. Stavba byla zahájena v březnu 2005. Podle původního harmonogramu měl být úsek z Pavlova do Prahy zprovozněn v létě příštího roku s tím, že stavba by byla zcela dokončena v roce 2010. S ohledem na špatnou dopravní situaci byl ze strany představitelů Středočeského kraje vznesen zásadní požadavek na urychlené zprovoznění alespoň polovičního profilu. Tato možnost byla podrobně analyzována z hlediska možného postupu a organizace výstavby. Výsledkem byly dvě varianty.

„Díky rozumnému přístupu vedení kraje bylo přijato řešení ve smyslu druhé z nich, což znamená, že na přelomu letošního a příštího roku budou moci řidiči po silnici již jezdit a obyvatelé sousedních Hostivic se mohou těšit na zklidnění provozu. Nová rychlostní silnice R6 v úseku Pavlov–Praha schopna převzít veškerou tranzitní dopravu,“ uvedla mluvčí Ředitelství silnic a dálnic ČR Martina Vápeníková.

Urychlením všech prací na dostavbě silnice a rozšířením průmyslové zóny v jejím blízkém okolí, stejně jako plánovaná výstavba rodinných domů, bude přínosem i pro obyvatele Pavlova, jejichž počet se co nevidět zvýší až na čtyři stovky. „Pavlov má nyní sto deset obyvatel. Pracovních míst přibude v okolí nejméně pět set. Jsme rádi, že vše nabralo rychlý spád,“ řekl místostarosta obce Vojtěch Pichl.

Kvůli čtyřpruhu finišují práce také na kladenských silnicích, které vedou směrem k R6, tedy třeba Doberské či Unhošťské ulice. „Předpokládáme, že tudy bude denně jezdit velká část lidí cestujících do hlavního města,“ řekl kladenský primátor Dan Jiránek.