Od kompletní rekonstrukce této nákladní i osobní dopravou velmi vytížené komunikace si vedení radnice slibuje celkové zhodnocení průmyslové zóny Kladno-východ. „Kvalitní dopravní dostupnost vždy zvyšuje atraktivitu celého dotčeného území. Rekonstrukce Dubské ulice je tedy nezbytnou součástí revitalizace celé průmyslové zóny,“ sdělil kladenský primátor Dan Jiránek.

Kompletní obnova komunikace znamenala opravu celkem 8687 metrů čtverečních asfaltového povrchu vozovky a 1395 metrů čtverečních chodníků tvořených zámkovou dlažbou. Položeno bylo rovněž 1700 metrů silničních obrub a 320 metrů odvodňovacích žlabů. Ty se nacházejí v místech s nulovým spádem a velkou hustotou inženýrských sítí, kvůli nimž nebylo možné v těchto úsecích vytvořit standardní podpovrchovou kanalizační síť.
„Zvýšení komfortu zaznamenají řidiči, kteří se budou moci svézt po rozšířené vozovce, i chodci. Ti jistě ocení nový pohodlný chodník,“ objasnil vedoucí odboru dopravy a služeb kladenského magistrátu Tomáš Fujan.

Celkovou cenu rekonstrukce činící bezmála 16 milionů korun uhradilo město z dotace Středočeského kraje určené na revitalizaci průmyslové zóny Kladno–východ.

„Znovuoživení této části města je jednou z našich priorit,“ uvedl primátor.

Na Kladensku byla nebo stále je opravována celá řada komunikací. Kromě Dubské ulice byl nový povrch položen například na sítenském mostě, v ulici Petra Bezruče, na silnici vedoucí směrem od Sletiště na Velkou Dobrou či v části Unhošťské ulice.

„Vzhledem k právě započaté opravě rozdělovského mostu bych chtěl znovu požádat občany, aby využívali stanovené objízdné trasy. Pokud přijíždějí do Kladna z jihu, doporučuji pro vjezd do města využít zmíněných nově opravených komunikací z Velké Dobré a Unhošťské ulice. Občanům děkuji za pochopení a jen dodávám, že oprava rozdělovského mostu je vzhledem k jeho stavu nezbytná,“ upozornil na současnou dopravní situaci primátor Jiránek.