Se dvěma významnějšími omezeními musí v současné době počítat motoristé projíždějící městem Kladnem. Pokračuje oprava rozdělovského mostu a doprava je zde stále vedena po jeho již zrekonstruované polovině. Uzavřena je také kvůli zásadní opravě ulice Železničářů. Práce na dalších silnicích jsou naplánovány na příští týdny a měsíce.

První etapa rekonstrukce ulice Železničářů by měla být hotova do konce srpna, situaci zde ale v minulých dnech komplikovaly deště a nepřízeň počasí.
„Nyní je také u bývalého kina Sokol v Kleinerově ulici v centru opravováno plynové vedení, největší komplikací pro řidiče bude ale chystaná kanalizace Švermova,“ sdělil kladenský primátor Dan Jiránek.

Radní města už vybrali dodavatele na tuto významnou investiční akci. Pravděpodobně jeden z osmi účastníků výběrového řízení však vznesl námitku proti stanoveným podmínkám, proto řízení zkontroloval Úřad pro ochranu veřejné soutěže. Ten sice nenašel žádné pochybení, nicméně důsledkem je, že zahájení prací se pozdrželo a původně zamýšlená rekonstrukce komunikace na Kübecku, která měla být provedena za slabšího prázdninového provozu, musí být odsunuta až na září.

„Bude to asi dost velký problém, objízdné trasy budou totiž poměrně dlouhé. Povedou přes Vrapice nebo Libušín, provoz tu navíc bude řízen semafory, takže zde asi budou vznikat dlouhé kolony vozidel,“ nastínil primátor. V souvislosti s kanalizací je podle něj také nezbytně nutné opravit ulice 28. října a Velvarskou.

V dlouhodobějším plánu je pak rekonstrukce ulice Sportovců. „Po dobu oprav krajské silnice z Kladna do Velké Dobré sem byla svedena místní doprava a komunikace, zejména její pravá strana ve směru z Rozdělova ke Sletišti, je zde teď ve velmi špatném stavu. Byl jsem proto radou pověřen jednat s krajským úřadem o úhradě nákladů spojených s její nezbytnou rekonstrukcí. Vlastník opravované komunikace, kdy je objízdná trasa vedena po silnicích jiného vlastníka, má totiž povinnost přispět na opravu a uvedení těchto silnic do původního stavu,“ vyjádřil se primátor.

„Od kraje jsme měli přislíbeno, že letos začne s opravou svého hlavního průtahu městem, tedy ulic Dukelských hrdinů, Gen. Klapálka a Milady Horákové. Nestalo se tak. Budeme trvat, aby zde práce byly zahájeny nejpozději v příším roce,“ prohlásil Jiránek.

Vedení města se chystá zadat na své náklady rozsáhlé měření hluku z dopravy na místních komunikacích, aby bylo možné vybudovat některá protihluková opatření. „Vedle zlepšení stavu vozovek a snížení rychlosti v úvahu připadají protihlukové bariéry. Jejich budování ve městě je ale problém. Třetí variantou je příspěvek lidem žijícím v okolí frekventovaných silnic na výměnu oken a podobně,“ dodal primátor.