Současný interiér zahrnuje prvky architektury doby nedávno minulé a již nevyhovuje dnešním standardům. Proto se město rozhodlo uskutečnit citlivou, ale zásadní rekonstrukci, jež by měla zohledňovat nároky svatebčanů a rodičů, jejichž ratolesti jsou zde vítáni mezi kladenské občany.

Zároveň by mohla sloužit i pro vlastní potřeby zaměstnanců radnice. Náměstek primátora Miroslav Bernášek totiž nevylučuje možnost, že by se zde mohla v budoucnosti konat zasedání městského zastupitelstva. V současné době se tento orgán pravidelně schází v budově Kokosu .

,,V rámci rekonstrukce počítáme s novou podlahou, výměnou obkladů, repasemi všech truhlářských prvků, balkonů či omítek. Nepřehlédnutelným prvkem interiéru budou jistě i nová vitrážová okna,“ vysvětlil první náměstek primátora Miroslav Bernášek.

Okna, jež by měla do síně vpustit denní světlo, jsou však ještě tématem jednání s památkáři. Náměstek také doplnil, že součástí obnovy reprezentativní místnosti bude i nové osvětlení a především vzduchotechnika.

Po dobu přeměny síně se budou svatební obřady konat v prostorách kladenského zámku. Svatebčané budou platit stejné poplatky, jako kdyby se svatba konala na radnici. Celá rekonstrukce začne v polovině prosince a město do ní investuje finance ve výši zhruba 6, 5 milionu korun.