Zjistilo se to při průzkumu, který nechala udělat společnost starající se o zmíněnou skládku.

Jiří Remr, jenž se sociologickým průzkumem zabýval, řekl, že se ho zúčastnilo zhruba sto čtyřicet lidí. ,,Podle statistik je se současným stavem spokojena většina dotázaných. Zároveň ale považují za důležité, aby se stále zlepšovalo životní prostředí,“ řekl o průzkumu Remr.

V budoucnosti by se jim požadavky vyplývající z průzkumu mohly splnit. Společnost Ekologie, jež skládku provozuje, totiž plánuje modernizaci celého zařízení.

Podle ředitelky Evy Perglerové by se komunální odpad měl oproti současnosti před uskladněním zpracovávat ve speciálním integrovaném centru, které na skládce vyroste. Tím by měla být eliminována zmíněná rizika.

„Na skládku se bude stále jako doposud vozit jen stávající sortiment odpadů, především směsný komunální odpad. V hale mechanické úpravy odpadů se vytřídí kovové a spalitelné části, případně i nebezpečné složky,“ popsala Perglerová.

Nový provoz by měl stát zhruba 300 milionů korun. ,,V příštím roce budeme žádat o dotace z operačního programu životního prostředí, kde bychom mohli získat čtyřicet procent této částky. Zbytek pokryjeme z úvěrů a vlastních fondů,“ dodala.

Pokud by se vše podařilo, mohla by být stavba moderních zařízení na skládce zahájena v roce 2012. O rok později by pak měla být hotova.

Za tímto účelem již vznikl pracovní tým, který se skládá ze členů společnosti, zástupců zmíněných obcí a občanského sdružení Rynholec. ,,V horizontu nejbližších deseti dní by se měla konat první schůzka, kde se budeme bavit o celém projektu,“ vysvětlil Petr Svoboda, zástupce firmy jež skládku provozuje.