„Poslední tři roky byly velmi suché, což se odrazilo i na hektarovém výnosu. Letos ale naštěstí hodně pršelo, takže chmelové šišky narostly do odpovídající velikosti,“ vysvětlil pěstitel, který má chmel na 26 hektarech. Denně se přitom sklidí půl druhé tuny.

Dočesná by měla následovat už příštím týdnu.

Na sklizni se podílejí i brigádníci, zejména ze Slovenska. Tradičně pomáhají také studenti, kterým majitel chmelnic poskytuje ubytování i stravu.

Zelené zlato z chmelnic na Zlonicku míří po vysušení v žocích k odběratelům. Mezi cílové stanice přitom patří i Japonsko.