Při příchodu do školy žáky vítá ústřední hudba z animovaného večerníčku Bob a Bobek - králíci z klobouku. Konec vyučování signalizuje pro změnu melodie Henry Manciniho z filmu Růžový panter. Přátelská a pohodová atmosféra vládne díky tomu nejen na chodbách, ale i v učebnách Základní školy v ulici Cyrila Boudy v Kladně (dříve 10. ZŠ), která je jednou z největších v okrese.

Aktuálně ji navštěvuje okolo 520 žáků od první do deváté třídy. Škola je odjakživa známá jako jazykovka. Dříve sem děti nastupovaly až od třetí třídy na základě přijímaček. Počátkem milénia se stala spádovou základkou a žáci nastupují rovnou od první třídy, přičemž rozšířenou výuku jazyků si škola ponechala. Zařízení už déle než dvě dekády vede ředitelka Zuzana Chvojková.

Díky tomu, že za posledních sledovaných pět patří podle Cermatu žáci této školy k nejúspěšnějším v okrese při skládání přijímacích zkoušek na střední školy z matematiky i z češtiny, zjišťoval Kladenský deník, kde je klíč k úspěchu. Podle ředitelky Chvojkové je to dáno především tím, že se škola přípravě věnuje od počátku a ne až na druhém stupni.

Slavnostní vyhlášení ankety v kladenském Kině Hutník.
V kladenském Hutníku ocenili nejlepší sportovce a osobnosti sportovního gymnázia

„Celkově je u nás příprava od první třídy zaměřena na to, aby děti byly co nejlépe připraveny v českém jazyce i matematice, ale i v cizích jazycích. Už na prvním stupni, kde jsou kolektivy i po třiceti dětech, mají žáci dělené hodiny matematiky, češtiny i cizího jazyka, aby dostaly co nejlepší základ. Při geometrii mají žáci prvního stupně dokonce dva učitele. Stejně tak se na druhém stupni snažíme mít v některých ročnících duální výuku. Využili jsme financování podle maximálního počtu odučených hodin a vzali jsme si, co šlo. I tělocviky máme se dvěma učiteli,“ popsala ředitelka Chvojková.

Stejně jako na jiných školách, mají žáci nejvyšších ročníků v ZŠ Cyrila Boudy k dispozici kroužky na přípravu z českého jazyka i matematiky. „Část rodičů si děti připravuje individuálně. Takové, dle přání rodiny a na základě potvrzení, uvolňujeme ze školy z posledních hodin. I tato příprava se pozitivně projevuje na úspěchu při přijímacím řízení, kdy děti nastupují do středních škol nejen na Kladensku, ale i do prestižních škol v Praze,“ potvrdila ředitelka a dodala: „Nezřídka naši úspěšní absolventi k nám dávají už i svoje děti. Zájem o naši školu je velký. Je vyhlášená. Každoročně je převis a musíme odmítat, tak abychom si mohli dovolit dělenou výuku a všichni se vešli. Celkem máme k dispozici osmnáct učeben,“ uzavřela.

Přestože si úspěchy svých žáků Zuzana Chvojková pochvaluje například i v matematických a jazykových olympiádách, kdy žáci nejednou zazářili v krajských a republikových kolech, netají se tím, že doba se proměnila a je potřeba se dětem mnohem více věnovat. „Svůj podíl na tom má i distanční výuka v době covidové. Snažíme se s dětmi dohnat, co jde. Vesměs se nám to daří, ale například na rukopisu dnešních páťáků nebo šesťáků, je znát, co tehdy třeba při domácí výuce až tak nezvládli. Podporujeme zkrátka všechny děti, nejen ty talentované,“ popsala Chvojková.

Studenti ze Střední školy designu a řemesel v Kladně U Hvězdy dostali vybavení za 50 milionů.
Škola, která baví. Designérky, tesaři i nábytkáři dostali vybavení za 50 milionů

Jak se Kladenský deník přesvědčil při dvou návštěvách školy, příprava na přijímačky probíhá u deváťáků nejčastěji v ranních hodinách a vždy v dělených kolektivech. Kluci a holky pilují češtinu i matematiku. V matematice procvičovali při návštěvě Deníku výpočet konstanty a při češtině se věnovali větnému rozboru. Pro zvýšení atraktivity zvolila kantorka zprávu o vítězném fotbalovém zápasu pražské Sparty s Galatasaray Istanbul.

Některé úlohy vypracovávají žáci samostatně, jiné proberou na tabuli s celým kolektivem. „Jde o to, abychom odhalili všechna úskalí a momenty, kde žáci nejčastěji chybují a při přijímacích zkouškách byli co nejméně nepříjemně překvapeni. Ti, kteří mají zájem o studium a skutečně využijí možnosti, které škola nabízí, se zpravidla na střední školu dostanou,“ potvrzuje učitelka matematiky.

I tak se každoročně objeví při přijímacích zkouškách úlohy, které žáci zvládají obtížněji, a to napříč školami. Nejméně úspěchů sklidili v minulosti i v Desítce například při úloze - poměr na mapě. Jde o poměr, ve kterém je obraz krajiny na mapě ku krajině ve skutečnosti. Zde byli úspěšní pouze ve 4,55 procenta. Naopak nejlépe se v matematice popasovali s čísly a početními operacemi a dělitelností přirozených čísel, zde sklidili úspěch v 70,40 procentech. V češtině jsou pak relativně školáci slabí ve tvarosloví, které zvládají z 55,90 procent. Nejlépe se jim daří větná skladba v 82,77 procenta.

Řemeslo má zlaté dno. A nejen to. Budoucí klempíři ze Stochova se z 1. místa probojovali na mezinárodní mistrovství ČR.
Klempíři ze stochovské školy vybojovali zlato v soutěži

I tak jsou kompletní výsledky žáků z kladenské Desítky skvělé. Také oslovení rodiče si péči na základce a přípravu na střední školu pochvalují. „Jedna dcera už je dva roky na gymnáziu a měla vždy dobré studijní výsledky. Nebylo potřeba se starat o to, abychom zajišťovali přípravu mimo školu. Co se týká jazyků z přípravy na základní škole těží dodnes i na gymnáziu. Další dceru máme v sedmé třídě, takže tam teprve uvidíme, jakou cestou se vydá. Dcery přitom původně navštěvovaly jinou vesnickou školu, ale tam nesplňovali naše požadavky, tak jsme následně obě převedli do Kladna. Starší od šesté a mladší od druhé třídy,“ řekla například maminka dvou dívek Tereza Hašková.

Úspěšnost podle témat

Co znamenají čísla u témat? Jde o procento dobře vyřešených konkrétních úkolů z matematiky nebo českého jazyka žáky dané školy při přijímacím řízení na čtyřleté obory na středních školách.
Pozn. Každému příkladu nebo otázce autor testů přiřadil oblasti, v kterých musí mít žák znalosti, aby mohl daný příklad/úkol/otázku vyřešit či odpovědět. Například k vyřešení příkladů v matematice je často třeba mít znalosti z více oblastí.

Reportáž jsme dělali na jedné z nejlepších škol v okrese, kterou redakce Deníku vybrala podle tabulky nejúspěšnějších ZDE

Zdroj: prijimacky.ai a Cermat

Český jazyk  Maximum bodů Získané body procenta  celostátní průměr
Český pravopis 756 463 61,24 % 49,34 %
Komunikace a sloh 534 365 68,35 % 58,24 %
Porozumění textu 980 687 70,10 % 55,36 %
Skladba 534 442 82,77 % 66,45 %
Tvarosloví 712 398 55,89 % 39,45 %
Tvorba slov a slovní zásoba 934 631 67,55 % 53,67 %
Matematika  Maximum bodů Získané body  procenta  celostátní průměr
Číselné výrazy, zlomky, desetinná čísla 742 350 47,16 % 39,84 %
Číslo a početní operace, dělitelnost  446 314 70,40 % 65,69 %
Grafy, schemata, tabulky a slovní úlohy 1236 524 42,39 % 33,74 %
Lineární rovnice, soustavy rovnic 147 24 16,32 % 13,50 %
Počítání s mnohočleny 1332 506 37,99 % 31,57 %
Poměr, mapa 396 18 4,54 % 5,25 %
Převody jednotek 396 242 61,11 % 50,10 %
Přímá, nepřímá úměrnost 595 249 50,30 % 37,12 %
Slovní úlohy na číselné obory, rovnice 841 395 46,98 % 38,08 %
Výrazy s proměnnou 49 17 34,69 % 23,24 %