„Umožňuje nám učit děti netradičně a dává jim možnost trávit více času v přírodním prostředí," poznamenala ředitelka školy Hana Vocelková.

Učebna slouží nejen pro výuku žáků základní školy, ale i základní umělecké školy pro hudební obory a konání koncertů. Přestože venkovní učebna byla slavnostně otevřena až nyní, svému účelu slouží už od září. Za první dva měsíce se tu kluci a holky učili především přírodovědě, přírodopisu a vlastivědě, ale i jazykům, výtvarné a hudební výchově nebo ekologickým projektům.

„Učebna dává žákům možnost trávit čas učení v příjemnějším prostředí než je rozpálená a vydýchaná místnost ve škole," řekla ředitelka.
Zvláštností venkovní učebny je, že na jejím budování, především vzniku přilehlé skalky, se podíleli i žáci. „Sázeli rostliny a křoviny, vyrobili také keramické ozdoby. V příštích měsících budou chlapci a děvčata z druhého stupně vyrábět cedulky s názvy rostlin a stromů v okolí. Využívat je pak budou školáci z prvního stupně v hodinách přírodovědy.

„Věříme, že díky hodinám stráveným při vzniku skalky a jejího okolí si žáci budou více vážit přírody, rostlin a stromů." konstatovala Hana Vocelková.

V odpoledních hodinách je učebna přístupná školní družině, případně žákům i pedagogům pro odpočinek.

Základní škola Moskevská mohla učebnu postavit díky získanému grantu ministerstva životního prostředí a dotaci magistrátu. Stavba venkovní učebny trvala zhruba půl roku. Sedmdesát tisíc korun poskytlo ze svého grantu ministerstvo životního prostředí deseti tisíc rada města pro životní prostředí na vybudování skalky a nákup rostlin, bezmála sto dvacet tisíc korun kladenský magistrát a přibližně sedmdesát tisíc korun vybrali rodiče žáků na zahradní nábytek.

„Ministerstvo životního prostředí podpořilo v České republice 278 projektů na výstavbu venkovních učeben, z toho pět v okrese Kladno. Jejich smyslem je, aby se nejen děti při výuce dostaly ven, ale také se samy podílely třeba na vybudování skalky a začaly si vážit životního prostředí," řekl Kladenskému deníku náměstek ministra životního prostředí Vojtěch Munzar, který je zároveň zastupitelem města Kladna.

Vedení školy má v plánu udělat v sousedství pergoly záhonky na pěstování bylinek a revitalizaci další části zahrady.