Přístavbou získala škola dvě propojitelné učebny - dílny, cvičnou kuchyňku včetně prostoru pro nácvik servírování a konzumaci pokrmů, osm nových místností poradny, čekárny pro rodiče, výtah a sociální zařízení. Škola zároveň dostala i vozidlo pro zajišťování poradenských služeb.

Díky evropské finanční podpoře se podařilo na projekt získat 32,5 milionu korun, které pokryly značnou část nákladů. Slunce z vlastních prostředků přispělo téměř třemi miliony korun. Technicky náročnější projekt se podařilo úspěšně završit tři roky od zahájení stavby.

Historicky bývala v místě školy kovárna, později objekt vlastnila rodina unhošťského továrníka. V 70. letech minulého století tam sídlila mateřská škola a následně i zvláštní. V budově probíhaly také volnočasové aktivity, tehdy pod hlavičkou pionýrské organizace.

„Po revoluci koupilo objekt od restituentů Sdružení pro pomoc mentálně postiženým a od něj získala v 90. letech budovu naše obecně prospěšná společnost Slunce. Díky tomu zde dnes provozujeme základní a střední školu pro žáky se speciálními potřebami. V budově funguje rovněž speciálně pedagogické centrum a pedagogicko-psychologická poradna,“ uvedl ředitel školy Slunce v Unhošti Jakub Dvořák.

Školu podle ředitele aktuálně navštěvuje osmačtyřicet dětí a poradna s centrem mají v péči okolo dvou tisíc klientů. V zařízení pracuje pětatřicet zaměstnanců.