„V budově školy se uskutečnila výstava obrázků a jiných výrobků s vánoční tematikou, na níž se podíleli jak žáci prvního, tak i druhého stupně. Součástí tohoto dne byl také volejbalový turnaj pro rodiče, otevřené hodiny aerobiku v zrcadlovém sále i tělocvičně a vánoční divadelní hra nastudovaná žáky,“ přiblížila vánoční akci ředitelka školy Zuzana Malá.

„Ve vstupní hale děti vítaly rodiče koledami a hrou na hudební nástroje. Podával se vánoční čaj a cukroví, jež rovněž připravili žáci naší školy. Projektový den bych ohodnotila jako milé zastavení v předvánočním shonu jak pro pedagogy, tak pro žáky i jejich rodiče,“ dodala Malá