Návštěvníky čekala otevřená budova a všechny její prostory. Za nadšeného zájmu žáků zejména nižších ročníků se uskutečnil již tradiční jarmark, na nějž si šetřili tolárky již několik měsíců.

V Divadle Bunkr, kde se již dlouhá léta zkouší a hraje školní divadlo, se představili někteří žáci 2. stupně se svým vystoupením. Diváci tak zhlédli ukázky gymnastiky, sólový tanec, skupinový tanec a krátkou scénku experimentálního divadla. Podívali se i na film dvou žáků deváté třídy.
Zlatým hřebem programu, který moderovali žáci školy, se s přítomnými pozdravil herec Michal Holan, jenž připustil: „V bunkru to všechno vlastně začalo. tady jsem s panem učitelem Rezkem začal hrát divadlo.“

Mladého herce jsme mohli vidět v seriálu Ordinace v růžové zahradě jako doktora Kaňku. Jak prozradil, brzy se tam opět vrátí.
Na oslavě nemohl chybět školní pěvecký sbor, který se se svými vystoupeními představil již na mnoha akcích ve městě. Koncertoval opět pod vedením učitelky Andrei Hrabánkové, za pomoci Naděždy Drudíkové.