Velmi vhodnou formou strážníci Iva Hanáčková a Michal Paur vysvětlili, jak se mají proti tomuto nebezpečí kluci i děvčata nejvhodnějším způsobem bránit a jak na šikanu reagovat. Součástí besedy byly i zvídavé otázky dětí na dané téma. Další akcí zaměřenou na prevenci kriminality byla účast žáků osmých ročníků na exkurzi Protidrogového vlaku v Praze - cílem tohoto interaktivního programu je varovat děti a mládež před nebezpečím drog a dalších návykových látek.

Další beseda s názvem Gorily, byla svým obsahem zajímavá i poučná. Dlouholetý chovatel pražské ZOO Marek Ždánský přiblížil nejen život goril nížinných v zoologické zahradě, ale i záslužnou, a mnohdy i nebezpečnou práci ošetřovatelů. Malí posluchači měli také zájem o známou samici Moja, která je prvním mládětem gorily nížinné narozené v českých ZOO. Právě o záchranu této gorilky ( dne již dvanáctileté, která žije v současnosti v přírodním parku Cabarceno ve Španělsku), se zasloužil chovatel Ždánský, když ji vylovil polomrtvou z vodního příkopu při záplavách, které před lety postihly Prahu. Své zážitky s gorilami popsal v knize Gorilí táta.

„Moc se nám to všem líbilo. Dozvěděli jsme tolik zajímavých věcí, o kterých jsme vůbec nevěděli. O prázdninách se do pražské ZOO určitě pojedu na gorily – Richarda, Kambu, Shindu, Kijivu, Bikiru a jejich mláďata podívat,“ prozradil Martin Šafrán ze 4. B.

AUTOR: HANA TICHÁ