"Děti se tak v září mohou těšit na nové umývárny, jídelny, přírodní zahrady či odborné třídy. Někde práce přejdou i do období školního roku,“ říká kladenský primátor Dan Jiránek. Pedagogové si pro školáky mnohde připravili i zajímavé pomůcky.

„V Základní škole ve Školské ulici kromě bezbariérových vstupů pořizují pro vybavení odborných učeben chemie, fyziky a přírodopisu například sadu pro spektrum pokusů v oblasti fotovoltaiky, včetně analýzy součástí a sestavení fotovoltaického systému, dále podobně laděné sady pro elektromagnetismus nebo mechaniku,“ popisuje primátor a dodává: „V přírodovědě budou školáci pracovat třeba s neurovaskulárním modelem lebky a mozku, rozložitelným na jedenáct částí, nebo modely srdce a oběhového systému. Na realistických modelech se naučí rozpoznávat houby a k výuce budou míst k dispozici i rozložitelný model těla kuřete.“

V plném proudu jsou též úpravy a dovybavení Základní školy v Brjanské ulici za téměř 18,6 milionů korun. I tato škola získá nejpozději do konce září bezbariérové přístupy a děti se budou učit ve zrekonstruovaných odborných učebnách. Upraveno bude i prostranství mezi pavilony a nové rozvody počítačové sítě.

Kromě základních škol se radnice soustředila také na mateřinky. Ve školkách v Herbenově ulici a Foustky budou po prázdninách kuchařky vařit dětem v nových kuchyních. Stavební práce, které jsou těsně před dokončením a vybavení přišlo na bezmála 8 milionů korun.