Jak potvrdil starosta Lán Karel Sklenička, na rekonstrukci byly vyčleněny 4 miliony korun s podporou IROP. „Provedena bude kompletní rekonstrukce učeben v prvním patře školy, které budou posléze vybaveny mobiliářem a děti získají i nové školní pomůcky. Co je důležité, školáci se dočkají i nové kompletně vybavené počítačové učebny. V budově vznikne i moderní sociální zařízení a vše bude bezbariérové, počítá se i se schodolezem,“ popsal starosta.

Škola z roku 1932 byla podrobena rekonstrukci už v roce 2013. Budova byla tehdy zateplena, vyměněna okna i topení. „Opravy přišly na 10 milionů korun, včetně dotace, přičemž škola je vytápěna z vrtů tepelnými čerpadly.

Školu v Lánech navštěvuje 280 žáků, má devět ročníků s třinácti třídami, přičemž na prvním stupni jsou třídy po dvou.