„Městská policie proto zvýšila v lokalitě dohled a uspořádala besedu na téma šikany a nevhodného chování,“ řekla mluvčí kladenských strážníků Alena Purkytová.

Vzhledem k tomu, že školáci z Pařížské jsou z valné části z rodin z jiného sociokulturního prostředí a sedm let sídlí v areálu i ZŠ Montessori, drobné konflikty jsou na denním pořádku. „ Aktivitu strážníků vítáme. Žádali jsme nejen o využití hlídek pro vytipované děti s rizikovým chováním, ale také o možnost instalování kamery pro večerní a noční "aktivity" vandalů. Také bychom uvítali již zmíněné besedy nejen pro naše žáky. Besedy s odborníky by jistě uvítaly i další školy," říká Yvona Vítková, ředitelka školy. 

"Škola je zde desítky let a soužití s okolními školami bylo bezproblémové. V naší budově je několik let umístěna ZŠ Montessori. My jsme v průběhu společného soužití řešili a řešíme některé konflikty společně. Jedná se o čas a prostor školy. Zatím jsme řešili například vzájemné slovní napadání. Nadávky jsou oboustranné, někdy rasistické oběma směry, takže si děti opravdu nemají co vyčítat," dodává ředitelka. 

Zdena Čížková, vedoucí učitelka ze ZŠ Montessori, s tím ale nesouhlasí. Jejich školáci prý konflikty nevyvolávají. „Naše děti jsou vedené, aby si žáků ze druhé školy nevšímaly a nekontaktovaly je ani očima. Jestli si ty druhé začnou a dočkají se nadávky, je druhá věc,“ hájí svoje svěřence pedagožka. Naopak připomíná případy, kdy její žáci přišli s pláčem do školy a stěžovali si na ty druhé, kteří je napadli například v lokalitě u Oázy, kde je konečná autobusu. Podle slov Čížkové dochází k největším konfliktům na školním dvoře, kde se potkávají obě komunity a právě tak v autobusech nebo cestou ze zastávky do škol.

Ředitelka Yvona Vítková ze druhé školy přesto trvá na tom, že drobné konflikty a nesváry mají na svědomí zástupci obou táborů. 

"Co se odehrává mimo školu, to už škola řešit nemůže. Tady opravdu musí spolupracovat rodiče. Ti by neměli zapomínat na své povinnosti vůči svým dětem. Mimo jiné jsou ze zákona zodpovědní za jejich mravní vývoj, výchovu i vzdělání. Pokud nebudou následovat sankce za porušování zákonem stanovených povinností, nemůžeme počítat, že najednou začnou děti s rizikovým chováním vychovávat. A to platí pro děti jak z rodin z jiného kulturního prostředí a jinými životními podmínkami, tak i pro děti z rodin například vysokoškolsky vzdělaných rodičů," uzavírá Vítková.

Přestože konflikty zatím nikdy nepřerostly v krvavý souboj, apelují strážci zákona i na veřejnost a řidiče MHD, aby nebyli neteční a potyčky mezi dětmi strážníkům nebo policistům ihned hlásili na tísňové linky 156 a 158.