Vnezvyklém prostředí hvězdárny se nejdříve seznámili sjedním ze zábavně–naučných filmových programů pro školy, kdy dětem při vesmírné hře pomáhal veselý kosmický cestovatel Kosmoid, který jim poskytoval základní informace o sluneční soustavě, hvězdách, hvězdokupách, mlhovinách i vzdálených galaxiích.

Pak následovala prohlídka hvězdárny svelkým dalekohledem, otáčecí kopulí a svýkladem astronoma Jaroslava Trnky, vedoucího slánské hvězdárny. „Bylo to bezvadné. Pořad o hvězdách i obrovský dalekohled se nám všem líbil. Také skleníky a kytky vnich byly zajímavé. A poháry v cukrárně byly moc dobré,“ zhodnotila dopoledne dvanáctiletá Maruška Bertová, která má ze všech školních předmětů nejraději přírodopis a ekologii.

„Vúterý 30. června se ve vyzdobené školní jídelně za účasti všech zainteresovaných uskuteční rozdání vysvědčení a zhodnocení právě skončeného školního roku. Děti se rozjedou na letní tábory, krodičům a příbuzným, a ty, které zůstávají vdomově, mají připravený pestrý program svýlety, koupáním (na zahradě je kdispozici také bazén od sponzorů) a různými letními aktivitami připravenými vychovateli,“ uvedl ředitel Dětského domova Ledce Roman Pejša.

Hana Tichá