Další je čeká 10. prosince, kdy budou na Ministerstvu vnitra České republiky skládat zkoušku ze zákonů. Pokud jí všichni úspěšně projdou, hned následující den nastoupí do služby pět nových strážníků a strážnic.