Rekonstrukce základní školy v Norské ulici je rozsáhlým projektem, který probíhá po etapách už třetí rok. Zahrnuje zateplení všech šesti pavilonů, vnějších plášťů i střech. Hotovo by mělo být na sklonku letošního září. Na náklady přispěla dotace z evropských fondů.

Vedle snížení energetické náročnosti budov je cílem i zlepšení podmínek pro děti. Jak připomněl na webu města vedoucí odboru školství Petr Smetana, efektivitu vytápění zajistí regulace otopných soustav a energetického managementu. Třídy se budou větrat s využitím rekuperačních jednotek. „Systém odvede ven vydýchaný vzduch a čerstvý vzduch přivedený z venku ohřeje pomocí odpadního vzduchu na požadovanou teplotu. Tím se vyhneme tepelným ztrátám, ke kterým dochází při klasickém větrání učeben pouze otevíráním oken,“ vysvětlil.

Dřevěné stavby byly strženy

Ve švermovské mateřské škole Pod Kuklíkem se po loňském čtvrtém pavilonu letos mění k lepšímu první, druhý a hospodářský pavilon, které byly ve špatném stavu, dokonce tam praskaly podlahy a stropy. Montované dřevěné stavby po stržení nahradí zateplené zděné objekty, k jejichž výhodám patří i výhledová možnost nástaveb, které by zvýšily kapacitu školky. Náklady jsou odhadovány na šedesát milionů korun.

Plný provoz školky bude obnoven na sklonku září. Do té doby má mít třída nejstarších dětí náhradní zázemí v tělocvičně základní školy. Jak na webu města uvedl ředitel kladenské školy a školky Jiráskova Petr Novák, rekonstrukce hospodářského pavilonu má pokračovat do konce října. Než bude v provozu, strava bude dovážena ze školní kuchyně.

Děti ze školky Pod Kuklíkem, kde probíhala rekonstrukce, mířily v předchozím školním roce do mateřské školy ve Vrchlického ulici. Ta bude od září provozována jako odloučené pracoviště školy a školky ve Vodárenské. Tři tamní třídy bude navštěvovat dvaasedmdesát dětí.

Kladno postupně rozšiřuje zabezpečení školských objektů proti možným hrozbám, na osmadvaceti místech už je zajištění v provozu, dalším bude od konce září švermovská školka Pod Kuklíkem.