Celkem osmačtyřicet dětí začne v září příštího roku navštěvovat novou kladenskou mateřskou školu. Ta vznikne v objektu na Rosenbaumově náměstí v Dubí, na jehož opravu město získalo dotaci.

Náklady na rekonstrukci bývalého střediska služeb školám přesáhnou částku 23 milionů korun. Získaná dotace činí 21,5 milionu.

Nová mateřská škola bude mít tři třídy, vlastní stravování a prádelnu. Venkovní areál bude upravený na zahradu a hřiště. Vznik školky bude znamenat změnu i pro rodiče dětí z této okrajové části Kladna. Do mateřinky se přestěhují předškoláci z nevyhovujících prostor bývalé dubské úřadovny, stávající mateřské školy v areálu vrapického učiliště, které chce rozšířit výukové prostory, pravděpodobně ji budou navštěvovat i děti ze Dříně.

V poslední době je stále zvyšována kapacita mateřinek. Letos byla například otevřena nová Mateřská škola v ulici Jaroslava Foglara pro 90 dětí. Loni pak školka ve Švýcarské ulici, která nabízí místa pro 100 dětí.

Mateřské školy vKladně: Statutární město Kladno je zřizovatelem 13 samostatných mateřských škol s právní subjektivitou (příspěvková organizace) a 10 mateřských škol, které jsou organizační součástí základní školy. Celková kapacita mateřinek zřizovaných městem je 2020 dětí.